Bieżące

12 Lip 2017
Awbud wykona Instalacje dla Elektrowni Turów
Instal Lublin, spółka zależna Awbudu zawarła 10 lipca 2017 r. umowę z Budimex S.A., Técnicas Reunidas S.A.– Turów s.c. na dostawę i montaż instalacji ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji (HVAC) w ramach realizacji budowy nowego bloku energetycznego w Elektrowni Turów.
04 Lip 2017
AWBUD z kontraktem na wykonanie budynku handlowo-usługowego
AWBUD z kontraktem na generalne wykonawstwo o wartości blisko 21 mln zł netto
20 Kwi 2017
Pierwsze efekty strategicznego aliansu z Murapolem
Już niebawem ruszamy z budową dwóch budynków mieszkalno-usługowych wraz z usługami w parterze, garażem podziemnym i naziemnym. Miejsce inwestycji: Al. Prymasa Tysiąclecia w Warszawie
20 Kwi 2017
Nowa realizacja dla BIK Sosnowiec
Biuro Inwestycji Kapitałowych zleciło nam rozbudowę Śląskiego Centrum Logistycznego w Sosnowcu. Wybudujemy halę magazynową o powierzchni ok. 11,5 tys mkw.
10 Mar 2017
AWBUD konsekwentnie rozlicza historyczne roszczenia
Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie wydał wyrok w sprawie wytoczonej przez AWBUD S.A. Korzystny wyrok sądu polubownego dotyczył realizacji przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Kozienicach.
16 Lut 2017
Strategiczny alians Awbud z Holdingiem Murapol
W wyniku podpisanego 31 stycznia br. aliansu, po spełnieniu się warunków zawieszających oraz finalnej realizacji transakcji Holding Murapol stanie się największym akcjonariuszem AWBUD.