Awbud wykona Instalacje dla Elektrowni Turów

12 lipca 2017

Wartość umowy wynosi 18,7 mln zł netto. Umowna kwota wynagrodzenia jest wartością szacunkową. Ostateczna kwota wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy zostanie określona przy uwzględnieniu cen ryczałtowych i ryczałtowych cen jednostkowych, określonych w załącznikach do umowy oraz zakresu robót wykonanego zgodnie z dokumentacja projektową.

Powrót do listy