Konsorcjum Stali S.A. Zawiercie

Hala magazynowa wraz z infrastrukturą
Klient: Konsorcjum Stali S.A.
Lokalizacja: Zawiercie
Wartość kontraktu: 8 750 000
Powierzchnia: 8 205,5 m2
Kubatura: 88 416,68 m3
Termin realizacji: 11.2016 – 05.2017

O realizacji

Budowa hali magazynowej

Przedmiotem inwestycji jest budowa czteronawowej hali magazynowej z jezdniami suwnicowymi, zlokalizowanej w Zawierciu przy ul. Paderewskiego 120.

Projektowany budynek ma pełnić funkcję magazynu wyrobów stalowych. Będzie wyposażony w 9 suwnic o udźwigach odpowiednio: w nawie A – 2 szt. 5t; w nawie B – 1 szt. 5t i 1 szt. 10t; w nawie C 10 – 2 szt. 5t, 1 szt. 10t, w nawie D 2 szt. 5t i 1 szt. 10t. Zaplecze socjalne dla obsługi jest zlokalizowane w przyległym, istniejącym budynku biurowym na tej samej działce.

Budowa hali magazynowej dla Konsorcjum Stali S.A.

Budowa hali magazynowej dla Konsorcjum Stali S.A.

Budynek czteronawowy z dachem płaskim dwuspadowym nad każdą nawą, o prostej formie architektonicznej, o charakterze przemysłowym. Budynek zostanie wyposażony w jezdnie suwnicowe z szynami o poz. główki +7,08m dla suwnic o udźwigach 5t i 10t. Budynek będzie nieogrzewany. Budynek zostanie wyposażony w instalacje odwodnienia dachu, wentylacji grawitacyjnej, elektryczną oświetleniową, odgromową i zasilania suwnic. Na dachu dwóch naw została przewidziana możliwość instalacji fotowoltaiki o mocy 140kW (poza zakresem inwestycji). W budynku nie przewiduje się stałych ani czasowych miejsc pracy. Dostęp do budynku zapewni 3 szt. bram segmentowych o wymiarach 530x500cm oraz 3 szt. drzwi o wymiarach 90x240cm (drzwi z naświetlem). Doświetlenie wnętrza obiektu zapewni 6 świetlików kalenicowych, 8 świetlików prostopadłych do kalenicy oraz naświetla ścienne.

Parametry techniczne obiektu

Szerokość (osiowo) nawa A – 26,85m
nawa B – 26,65m
nawa C – 26,30m
nawa D – 20,00m
razem (osiowo) – 100,00m
razem (gabarytowo) – 100,16m

Długość część z nawami A i B (osiowo) – 58,36m
część z nawami A i B (gabarytowo) – 58,52m
razem (osiowo) – 108,60m
razem (gabarytowo) – 108,76m

Wysokość w kalenicy nawa A – 11,04m
nawa B – 11,04m
nawa C – 11,03m
nawa D – 10,93m

Zapytaj o ofertę na podobną realizację