Śląskie Centrum Logistyczne

Budowa hali magazynowej o powierzchni 11,5 tys. m2
Klient: Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A.
Lokalizacja: Sosnowiec
Powierzchnia: 11 012 m2
Kubatura: 60 920 m3
Wartość: 23 100 000 zł
Termin realizacji: 5.2017-11.2017

 

O realizacji

AWBUD rozbuduje Śląskie Centrum Logistyczne

AWBUD realizuje inwestycję w systemie generalnego wykonawstwa. Kontrakt obejmuje budowę hali nr 5 o powierzchni około 11 012 m2 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i kompletnym zagospodarowaniem terenu.

Projektowany budynek ma pełnić funkcję magazynu, z którego wydzielone zostaną 3 osobne powierzchnie do składowania:

  • Magazyn 5.1 o powierzchni 7,529m2
  • Magazyn 5.2 o powierzchni 1,789m2
  • Magazyn 5.3 o powierzchni 1,426m2

Dodatkowo do hali dobudowany zostanie 2 poziomowy budynek biurowy o powierzchni zabudowy 415m2. Obiekt będzie dysponował powierzchniami przeznaczonymi pod wysokie składowanie oraz powierzchniami przeładunkowymi z dużą liczbą doków.

Plac budowy zajmowany jest przez nasyp niekontrolowany utworzony z łupków i odpadów pokopalnianych oraz gruntów nawożonych z poprzednich budów. Po wykonaniu makroniwelacji teren zostanie wzmocniony poprzez zagęszczanie impulsywne, a następnie hala posadowiona będzie w sposób pośredni – na palach. Konstrukcję hali stanowi siatka słupów stalowych, na których opierają się kratownice. Elementy żelbetowe hali – doki, podwaliny oraz część słupów wykonane zostaną w technologii prefabrykowanej. Pokrycie dachu hali stanowi blacha trapezowa z izolacją, a pokrycie ścian wykonane zostanie z płyt warstwowych.

Zakończenie inwestycji wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie i odbiór gotowej hali magazynowej ma nastąpić do 30 listopada br.

Zapytaj o ofertę na podobną realizację