ZGH Bolesław S.A. Budowa Nowej Hali Wanien

Przygotowanie platformy pod palowanie o powierzchni ok. 6 000 m2
Klient: ZGH Bolesław S.A.
Lokalizacja: Bukowno
Powierzchnia: 600 m3
Termin realizacji: 03.2018
Wartość kontraktu: 4,2 mln zł.

O realizacji

Obecnie AWBUD jako Generalny Wykonawca  jest w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego pn. : „Wykonanie prac przygotowawczych, budowa Nowej Hali Wanien w ZGH „Bolesław” S.A.”.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie:

  1. Organizacji komunikacji pieszej, samochodowej oraz technologicznej w obrębie budowy,
  2. Opracowanie przewiduje rozbiórkę obiektów kolidujących z projektowaną inwestycją. Do rozbiórki przewidziane są:
  • Budynek o pow. zabudowy ok. 75 m2 i wysokości 2 kondygnacji. Budynek został zrealizowany w konstrukcji tradycyjnej – szkielet żelbetowy, ściany murowane z cegły ceramicznej,
  • Klatka schodowa, otwarta o wysokości ok. 12,00 [m],
  • Liczne Zbiorniki i fundamenty żelbetowe usytuowane w gruncie,
  1. Robót ziemnych polegającej na przygotowaniu platformy pod palowanie o powierzchni ok. 6 000 m2.
  2. Żelbetowej chłodni elektrolitu o wymiarach 7,0 x 10,0 [m] i wysokości +11,50 [m] wraz ze stalową konstrukcją wsporczą dla podestów stalowych w ilości 30Mg, całość zabezpieczona chemoodpornie do klasy C5I,
  3. Rurociągów kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowo-przemysłowej oraz wody przemysłowej i wody pitnej, które podlegają przekładkom, zabezpieczeniom oraz wykonania jako nowych o nominalnych średnicach DN100 ÷ DN800,
  4. Układu dróg i placów betonowych i asfaltowych wraz z chodnikami o pow. ok 2 100 [m2]

Całość prac ma na celu wykonanie robót przygotowawczych dla kolejnego etapu budowy Nowej Hali Wanien wraz z obiektami towarzyszącymi, jakim jest wykonanie palowania i fundamentów wraz z płytą posadzki.

Zapytaj o ofertę na podobną realizację