Kalendarium

Kalendarz inwestora 2017


29.11 2017
Skonsolidowany raport za III kwartał
28.09 2017
Skonsolidowany raport półroczny za rok 2017
27.06 2017
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Zwyczajne Walne Zgromadzenie – Ogłoszenie o zwołaniu
30.05 2017
Skonsolidowany raport za I kwartał 2017
30.03 2017
Skonsolidowany oraz jednostkowy raport roczny za rok 2016