Kalendarium

Kalendarz inwestora 2018


29.11 2018
Skonsolidowany raport za III kwartał 2018
01.10 2018
Skonsolidowany raport półroczny za rok 2018
30.05 2018
Skonsolidowany raport za I kwartał 2018
30.04 2018
Skonsolidowany oraz jednostkowy raport roczny za rok 2017
2017
29.11 2017
Skonsolidowany raport za III kwartał
28.09 2017
Skonsolidowany raport półroczny za rok 2017
27.06 2017
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Zwyczajne Walne Zgromadzenie – Ogłoszenie o zwołaniu
30.05 2017
Skonsolidowany raport za I kwartał 2017
30.03 2017
Skonsolidowany oraz jednostkowy raport roczny za rok 2016