Raporty bieżące

2018

pdf2018-08-17
38/2018 Aneks do umowy faktoringowej z bankiem
pdf2018-08-17
37/2018 Aneks do umowy o limit wierzytelności z bankiem
pdf2018-08-16
36/2018 Zawarcie przez Emitenta umowy pożyczki
pdf2018-08-13
35/2018 Zawarcie aneksu do umowy na wybudowanie obiektu hotelowego w Międzyzdrojach.
pdf2018-08-13
34/2018 Zawarcie przez spółkę zależną Emitenta umowy w ramach budowy Szpitala Południowego w Warszawie
pdf2018-08-02
33/2018 Zakończenie pełnienia zadań animatora rynku dla akcji AWBUD S.A.
pdf2018-07-25
32/2018 Uchwała podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy AWBUD S.A. w dniu 25 lipca 2018 r. po wznowieniu obrad po przerwie
pdf2018-07-25
31/2018 Zawarcie przez spółkę zależną Emitenta umowy w ramach realizacji budowy Hotelu Motel One w Warszawie
pdf2018-07-16
30/2018 Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu i badania sprawozdań finansowych
pdf2018-07-04
29/2018/K Korekta raportu bieżącego nr 29/2018
pdf2018-07-03
29/2018 Zmiany w składzie Komitetu Audytu
pdf2018-07-03
28/2018 Zmiany w składzie Zarządu Spółki
pdf2018-06-27
27/2018 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
pdf2018-06-27
26/2018 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu AWBUD S.A.
pdf2018-06-27
Załącznik do raportu nr 25/2018: Sprawozdanie z działalności RN AWBUD S.A. 2017
pdf2018-06-27
Załącznik do raportu nr 25/2018: Sprawozdanie Zarządu z działalności AWBUD S.A. 2017
pdf2018-06-27
Załącznik do raportu nr 25/2018: Sprawozdanie finansowe AWBUD S.A. 2017
pdf2018-06-27
Załącznik do raportu nr 25/2018: Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupa Kapitałowa AWBUD 2017
pdf2018-06-27
Załącznik do raportu nr 25/2018: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupa Kapitałowa AWBUD 2017
pdf2018-06-27
25/2018 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy AWBUD S.A. w dniu 27 czerwca 2018 r.
pdf2018-06-27
Załącznik do raportu nr 25/2018: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy AWBUD S.A. w dniu 27.06.2018 r.
pdf2018-06-27
24/2018 Ogłoszenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
pdf2018-06-27
23/2018 Zawarcie umowy na wykonanie stanu „0” budynku „B” budynku wielorodzinnego mieszkalno – usługowego w tym garażu podziemnego jednokondygnacyjnego
pdf2018-06-26
22/2018 Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie AWBUD Spółka Akcyjna zwołane na dzień 27 czerwca 2018 r.
pdf2018-06-26
17/2018/K Korekta raportu bieżącego nr 17/2018
pdf2018-06-18
21/2018 Zawarcie umowy na wykonanie kompleksu handlowo-rozrywkowego Tkalnia w Pabianicach
pdf2018-06-15
20/2018 Podpisanie listu intencyjnego przez spółkę zależną Emitenta
pdf2018-06-14
19/2018 Zawarcie umowy na wybudowanie obiektu hotelowego w Międzyzdrojach
pdf2018-06-01
18/2018 Przedłużenie negocjacji w przedmiocie zawarcia Umowy
pdf2018-05-29
17/2018 Treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie AWBUD Spółka Akcyjna zwołane na dzień 27 czerwca 2018 r.
pdf2018-05-29
16/2018 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AWBUD Spółka Akcyjna na dzień 27 czerwca 2018 r.
pdf2018-05-22
15/2018 Podpisanie listu intencyjnego przez spółkę zależną Emitenta
pdf2018-04-27
14/2018 Zawarcie aneksu do listu intencyjnego podpisanego przez Emitenta
pdf2018-04-25
13/2018 Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2017
pdf2018-04-09
12/2018 Zawarcie umowy na wykonanie stanu „0” budynku „A” budynku wielorodzinnego mieszkalno – usługowego w tym garażu podziemnego dwukondygnacyjnego
pdf2018-04-05
11/2018 Zawarcie przez spółkę zależną Emitenta umowy w ramach realizacji budowy wielofunkcyjnego centrum handlowo – usługowo – rozrywkowego w Jarosławiu
pdf2018-03-28
10/2018 Wezwanie do wypłaty z gwarancji należytego wykonania
pdf2018-03-12
9/2018 Zawarcie przez Emitenta umowy pożyczki
pdf2018-03-06
8/2018 Zawarcie ugody przez Emitenta
pdf2018-02-28
7/2018 Zawarcie przez spółkę zależną Emitenta umowy w ramach realizacji budowy II linii Metra w Warszawie
pdf2018-02-23
6/2017 Podpisanie listu intencyjnego przez Emitenta
pdf2018-02-16
5/2018 Podpisanie listu intencyjnego przez Emitenta
pdf2018-01-31
4/2018 Zawarcie przez spółkę zależną Emitenta umowy w ramach realizacji budowy II linii Metra w Warszawie
pdf2018-01-29
3/2018 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku
pdf2018-01-12
2/2018 Zawarcie umowy na wykonanie robót żelbetowych dla Magazynu Wysyłkowego w Łodzi
pdf2018-01-03
1/2018 Rozwiązanie przez Inwestora umowy o wykonanie robót budowlanych stanowiących część budowy budynku hotelowego z parkingiem podziemnym w Łodzi

2017

pdf2017-12-19
96/2017 Rejestracja przez sąd zmiany Statutu Spółki
pdf2017-12-19
95/2017 Powierzenie funkcji Wiceprezesa Zarządu
pdf2017-12-19
94/2017 Zmiany w składzie Zarządu Spółki
pdf2017-12-19
93/2017 Rezygnacja członka Zarządu
pdf2017-12-04
92/2017 Zawarcie przez spółkę zależną Emitenta umowy w ramach realizacji budowy instalacji termicznego przetwarzania z odzyskiem energii na terenie Elektrociepłowni Rzeszów
pdf2017-12-01
91/2017 Zawarcie przez Emitenta umowy związanej z realizacją budowy nowej Hali Wanien dla Zakładów Górniczo-Hutniczych Bolesław S.A. w Bukownie
pdf2017-11-17
90/2017 Zawarcie umowy na ukończenie inwestycji obejmującej budowę budynków mieszkalnych we Wrocławiu
pdf2017-11-08
89/2017 Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2017 roku
pdf2017-11-03
88/2017 Odstąpienie od umowy przez Zakład Separacji Popiołów Siekierki Sp. z o.o. w Warszawie
pdf2017-10-23
87/2017 Powołanie członków Komitetu Audytu
pdf2017-10-23
86/2017 Zmiany w składzie Zarządu Spółki
pdf2017-10-19
85/2017 Rezygnacja członka Zarządu
pdf2017-10-19
84/2017 Aneks do umowy faktoringowej z bankiem
pdf2017-10-12
83/2017 Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów
pdf2017-10-12
82/2017 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
pdf2017-10-12
81/2017 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu AWBUD S.A. w dniu 12 października 2017 r.
pdf2017-10-12
80/2017_Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy AWBUD S.A. w dniu 12 października 2017 r.
pdf2017-10-11
79/2017 Zawiadomienie na podstawie art. 19 ust. 3 MAR
pdf2017-10-11
78/2017 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta
pdf2017-10-11
77/2017 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta
pdf2017-10-02
76/2017 Zawarcie przez Emitenta umowy pożyczki
pdf2017-10-02
75/2017 Otrzymanie przez Emitenta zamówienia związanego z realizacją budowy nowej Hali Wanien dla Zakładów Górniczo-Hutniczych Bolesław S.A. w Bukownie
pdf2017-09-28
74/2017 Zawarcie umowy na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego we Wrocławiu
pdf2017-09-26
73/2017 Aneks do umowy dyskontowej z bankiem
pdf2017-09-26
72/2017 Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2017 roku
pdf2017-09-18
71/2017 Zawarcie przez Emitenta umów związanych z realizacją budowy Hali Namiarowni Wsadu oraz nowej Hali Wanien dla Zakładów Górniczo-Hutniczych Bolesław S.A. w Bukownie
pdf2017-09-15
70/2017 Treść projektów uchwł na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AWBUD Spółka Akcyjna zwołane na dzień 12 października 2017 r.
pdf2017-09-15
69/2017 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AWBUD Spółka Akcyjna na dzień 12 października 2017 r.
pdf2017-09-07
68/2017 Zawarcie przez spółkę zależną Emitenta aneksu do umowy w ramach realizacji budowy bloków energetycznych w Elektrowni Opole
pdf2017-09-05
67/2017 Zawarcie przez spółkę zależną Emitenta umowy wieloproduktowej z bankiem
pdf2017-09-01
66/2017 Zawarcie przez Emitenta umowy na wykonanie Centrum Badawczo-Rozwojowego w Ożarowie Mazowieckim
pdf2017-08-29
65/2017 Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2017 roku
pdf2017-08-21
64/2017 Stanowisko Zarządu dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki
pdf2017-08-03
63/2017 Zmiany w składzie Zarządu Spółki
pdf2017-08-03
62/2017 Podział funkcji w Radzie Nadzorczej
pdf2017-08-01
61/2017 Nie spełnienie się warunków wejścia w życie umowy na budowę Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów wraz ze składowiskiem odpadów innych niż niebezpieczne w Chabierowie
pdf2017-07-31
60/2017 Zawarcie przez Emitenta umowy pozyczki
pdf2017-07-27
59/2017 Zawarcie umowy na wykonanie przebudowy oczyszczalni ścieków Mikulczyce w Zabrzu
pdf2017-07-26
58/2017 Rejestracja przez sąd zmiany Statutu Spółki
pdf2017-07-26
57/2017 Zawarcie aneksu do umowy o limit wierzytelności z bankiem
pdf2017-07-26
56/2017 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
pdf2017-07-21
55/2017 Aneks do umowy faktoringowej z bankiem
pdf2017-07-18
54/2017 Otrzymanie przez Emitenta zamówień związanych z realizacją budowy Hali Namiarowni Wsadu oraz nowej Hali Wanien dla Zakładów Górniczo-Hutniczych Bolesław S.A. w Bukownie
pdf2017-07-12
53/2017 Zawiadomienie na podstawie art. 19 ust. 3 MAR
pdf2017-07-12
52/2017 Zawiadomienie na podstawie art. 19 ust. 3 MAR
pdf2017-07-12
51/2017 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki
pdf2017-07-12
50/2017 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki
pdf2017-07-11
49/2017 Zawarcie przez spółką zależną Emitenta umowy w ramach realizacji budowy nowego bloku energetycznego w Elektrowni Turów
pdf2017-07-04
48/2017 Zawarcie przez Emitenta umowy na wykonanie budynku handlowo-usługowego wraz z kompleksowym zagospodarowaniem terenu
pdf2017-06-28
47/2017-K-Korekta raportu bieżącego nr 47/2017
pdf2017-06-27
47/2017 Powołanie Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji
pdf2017-06-27
46/2017 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu AWBUD S.A. w dniu 26.06.2017r.
pdf2017-06-27
45/2017 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie AWBUD S.A. w dniu 26.06.2017r.
pdf2017-06-06
43/2017 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta
pdf2017-06-07
44/2017 Wykonanie wyroku w sprawie z powództwa Emitenta
pdf2017-06-06
42/2017 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta
pdf2017-06-02
41/2017 Zawiadomienie na podstawie art. 19 ust. 3 MAR
pdf2017-06-02
40/2017 Zawiadomienie na podstawie art. 19 ust. 3 MAR
pdf2017-05-26
39/2017 Treść projektów uchwal na Zwyczajne Walne Zgromadzenie AWBUD Spółka Akcyjna zwołane na_dzień 26 czerwiec 2017 r.
pdf2017-05-17
37/2017 Zawiadomienie o zwiększeniu stanu posiadania akcji Emitenta
pdf2017-05-26
38/2017 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AWBUD Spółka Akcyjna na dzień 26 czerwca 2017r.
pdf2017-05-17
36/2017 Zawiadomienie o zwiększeniu stanu posiadania akcji Emitenta
pdf2017-05-17
35/2017 Odwołanie Prokurentów
pdf2017-05-17
34/2017 Zawiadomienie o pośrednim zbyciu akcji Emitenta
pdf2017-05-25
34/2017-K - Korekta raportu bieżącego nr 34/2017
pdf2017-05-17
33/2017 Zmiany w składzie Zarządu Spółki
pdf2017-05-05
32/2017 Zawiadomienie na podstawie art. 19 ust. 3 MAR
pdf2017-05-05
31/2017 Zawiadomienie na podstawie art. 19 ust. 3 MAR
pdf2017-05-05
30/2017 Zawiadomienie na podstawie art. 19 ust. 3 MAR
pdf2017-05-05
29/2017 Zawiadomienie na podstawie art. 19 ust. 3 MAR
pdf2017-05-05
28/2017 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach spółki
pdf2017-05-05
27/2017 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach spółki
pdf2017-05-05
26/2017 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach spółki
pdf2017-05-05
25/2017 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach spółki
pdf2017-04-28
24/2017 Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych stanowiących część budowy budynku hotelowego z parkingiem podziemnym w Łodzi
pdf2017-04-21
23/2017 Spełnienie się warunku zawieszającego z umowy inwestycyjnej związanej z możliwym pośrednim nabyciem akcji Emitenta
pdf2017-04-13
22/2017 Zawarcie umowy na wykonanie Hali nr 5 w Sląskim Centrum Logistycznym w Sosnowcu
pdf2017-04-11
21/2017_Zawarcie umowy na wykonanie stanu surowego budynku wielorodzinnego mieszkalno-uslugowego
pdf2017-04-11
20/2017_Zawarcie umowy na wykonanie hali magazynowej wraz z infrastrukturą
pdf2017-03-31
19/2017 Zawarcie aneksu do listu intencyjnego podpisanego przez Emitenta
pdf2017-03-24
18/2017 Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2016
pdf2017-03-17
17/2017 Zawarcie aneksu do listu intencyjnego podpisanego przez Emitenta
pdf2017-03-08
16/2017 Zawarcie znaczącej umowy
pdf2017-03-06
15/2017 Podpisanie listu intencyjnego przez Emitenta
pdf2017-02-28
14/2017 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Awud S.A.
pdf2017-02-28
13/2017 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
pdf2017-02-28
12/2017 Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Awbud S.A.w dn. 28.02.2017r.
pdf2017-02-22
11/2017 Zawiadomienie o zmniejszeniu pośredniego stanu posiadania akcji Emitenta
pdf2017-02-04
10/2017 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki
pdf2017-02-04
9/2017 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki
pdf2017-02-04
8/2017 Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej 5% w ogólnejliczbie głosów
pdf2017-02-04
7/2017 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki
pdf2017-02-02
6/2017 Treść projketów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AWBUD Spółka Akcyjna zwołane na dzień 28 luty 2017r.
pdf2017-02-02
5/2017 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AWBUD Spółka Akcyjna na dzień 28 luty 2017r.
pdf2017-02-02
4/2017 Udzielenie prokury łącznej
pdf2017-02-02
3/2017 Umowa inwestycyjna Abadon
pdf2017-01-31
2/2017 Terminu publikacji raportów okresowych
pdf2017-01-20
1/2017 Zawarcie znaczącej umowy

2016

pdf2016-12-21
67/2016 Rezygnacja członka Zarządu
pdf2016-12-21
66/2016 Zawarcie znaczącej umowy
pdf2016-12-20
65/2016 Zawarcie znaczącej umowy
pdf2016-12-15
64/2016 Zawarcie znaczącej umowy
pdf2016-12-02
63/2016 Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej progu 10% ogólnej liczby głosów w Spółce
pdf2016-11-04
62/2016 Zawarcie znaczącej umowy
pdf2016-10-07
61/2016 Zawiadomienie o przekroczeniu progu 10% ogólnej liczby głosów w Spółce
pdf2016-09-29
60/2016 Zawarcie znaczącej umowy z bankiem
pdf2016-09-28
59/2016 Informacja o rozstrzygniętym przetargu
pdf2016-09-02
58/2016 Zawarcie znaczącej umowy
pdf2016-08-26
57/2016 Podpisanie listu intencyjnego
pdf2016-08-05
56/2016 Zawarcie przez spółkę zależną Emitenta kolejnej umowy dotyczącej projektu Elektrowni Opole
pdf2016-08-05
55/2016 Zawarcie przez spółkę zależną Emitenta kolejnej umowy dotyczącej projektu Elektrowni Opole
pdf2016-08-04
54/2016 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu AWBUD S.A.
pdf2016-08-04
53/2016 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
pdf2016-07-22
51/2016 Zawarcie aneksu do umowy o udzielanie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych
pdf2016-07-21
50/2016 Zawarcie znaczącej umowy z bankiem
pdf2016-07-19
49/2016 Zawarcie znaczącego kontraktu
pdf2016-07-15
48/2016 Zawarcie znaczącej umowy z bankiem
pdf2016-07-15
47/2016 Zawarcie znaczącej umowy
pdf2016-07-12
46/2016 Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Emitenta
pdf2016-07-12
45/2016 Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Emitenta
pdf2016-07-01
44/2016 Treść projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AWBUD Spółka Akcyjna zwołane na dzień 2 sierpnia 2016 r.
pdf2016-07-01
43/2016 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AWBUD Spółka Akcyjna na dzień 2 sierpnia 2016 r.
pdf2016-06-28
42/2016 Powołanie członka Zarządu Spółki
pdf2016-06-28
41/2016 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
pdf2016-06-24
40/2016 Zawarcie znaczącej umowy
pdf2016-06-17
39/2016 Zawarcie znaczącej umowy
pdf2016-06-14
38/2016 Odstąpienie od znaczącej umowy
pdf2016-07-01
38/2016/K Korekta raportu bieżącego nr 38/2016
pdf2016-06-16
37/2016/K Korekta raportu bieżącego nr 37/2016
pdf2016-06-14
37/2016 Postanowienie sądu w sprawie umorzenia postępowania
pdf2016-06-10
36/2016 Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce
pdf2016-06-10
35/2016 Zawiadomienie na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
pdf2016-11-14
34/2016 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki
pdf2016-06-08
33/2016 Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce
pdf2016-06-07
32/2016 Akcjonariusze posiadajacy co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu AWBUD S.A.
pdf2016-06-07
31/2016 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy AWBUD S.A. w dniu 7 czerwca 2016 r.
pdf2016-05-30
30/2016 Podpisanie listu intencyjnego
pdf2016-05-17
29/2016 Aktualizacja informacji dotyczącej znaczącej umowy
pdf2016-05-11
28/2016 Treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie AWBUD Spółka Akcyjna zwołane na dzień 7 czerwca 2016 r.
pdf2016-05-08
27/2016 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AWBUD Spółka Akcyjna na dzień 7 czerwca 2016 r.
pdf2016-05-06
26/2016 Zawarcie znaczącej umowy faktoringowej
pdf2016-04-08
25/2016 Spełnienie kryterium znaczącej umowy
pdf2016-04-06
24/2016 Zawiadomienie na podsatwie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
pdf2016-04-06
23/2016 Zawiadomienie na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
pdf2016-04-06
22/2016 Zawiadomienie na podsatwie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
pdf2016-04-06
21/2016 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki
pdf2016-04-05
20/2016 Zawiadomienie na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
pdf2016-04-05
19/2016 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki
pdf2016-03-29
18/2016 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu AWBUD S.A.
pdf2016-03-29
17/2016 Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Acjonariuszy AWBUD S.A. w dniu 29 marca 2016 r.
pdf2016-03-24
16/2016 Zawarcie znaczącej umowy
pdf2016-03-17
15/2016 Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej
pdf2016-03-11
14/2016 Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2015
pdf2016-03-01
13/2016 Treść projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AWBUD Spółka Akcyjna zwołane na dzień 29 marca 2016 r.
pdf2016-03-01
12/2016 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AWBUD Spółka Akcyjna na dzień 29 marca 2016 r.
pdf2016-03-01
11/2016 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu AWBUD S.A.
pdf2016-03-01
10/2016 Powołanie członka Rady Nadzorczej
pdf2016-03-01
9/2016 Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Acjonariuszy AWBUD S.A. w dniu 1 marca 2016 r.
pdf2016-02-29
8/2016 Rezygnacja członka Zarządu
pdf2016-02-29
7/2016 Zawarcie znaczącej umowy
pdf2016-02-22
6/2016 Zawarcie znaczącej umowy
pdf2016-02-02
5/2016 Treść projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AWBUD Spółka Akcyjna zwołane na dzień 1 marca 2016 r.
pdf2016-02-02
4/2016 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AWBUD Spółka Akcyjna na dzień 1 marca 2016 r.
pdf2016-01-28
3/2016 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 r.
pdf2016-01-15
2/2016 Odwołanie prokury
pdf2016-01-12
1/2016 Zawarcie znaczącej umowy

2015

pdf2015-12-08
47/2015 Wszczęcie postępowania arbitrażowego
pdf2015-11-24
46/2015 Rezygnacja członka Rady Nadzorczej
pdf2015-12-09
48/2015 Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Emitenta
pdf2015-11-18
44/2015 Spełnienie kryterium znaczącej umowy
pdf2015-12-15
49/2015 Spełnienie kryterium znaczącej umowy
pdf2015-10-29
42/2015 Wniosek o ogłoszenie upadłości
pdf2015-10-16
40/2015 Spełnienie kryterium znaczącej umowy
pdf2015-10-30
43/2015 Rezygnacja członka Zarządu
pdf2015-11-19
45/2015 Ugoda kończąca spór z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji "WOD.-KAN." Sp. z o.o.w Bełchatowie
pdf2015-10-02
37/2015 Zawarcie znaczącej umowy
pdf2015-10-29
41/2015 Udzielenie prokury łącznej
pdf2015-10-15
39/2015 Zawarcie znaczącej umowy
pdf2015-09-17
35/2015 Oświadczenie o odstąpieniu od umowy
pdf2015-08-25
33/2015 Zawarcie znaczącej umowy
pdf2015-08-28
34/2015 Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Emitenta
pdf2015-10-06
38/2015 Spełnienie kryterium znaczącej umowy
pdf2015-08-12
31/2015 Udzielenie prokury łącznej
pdf2015-08-18
32/2015 Spełnienie kryterium znaczącej umowy
pdf2015-08-07
29/2015 Zawarcie znaczącej umowy
pdf2015-07-23
27/2015 Zawarcie znaczącej umowy
pdf2015-07-22
26/2015 Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Emitenta
pdf2015-08-10
30/2015 Postanowienie sądu w sprawie umorzenia postępowania
pdf2015-08-03
28/2015 Odwołanie prokury
pdf2015-07-15
25/2015 Cofnięcie wniosku oogłoszenie upadłości
pdf2015-07-01
22/2015 Spełnienie kryterium znaczącej umowy
pdf2015-07-03
23/2015 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
pdf2015-06-03
17/2015 Zawarcie znaczącej Umowy
pdf2015-06-26
21/2015 Zawarcie znaczącej umowy
pdf2015-07-14
24/2015 Wniosek o ogłoszenie upadłości
pdf2015-06-03
16/2015 Akcjonariusze posiadajacy co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu AWBUD S.A.
pdf2015-06-23
20/2015 Rejestracja przez sąd zmiany Statutu Spółki
pdf2015-05-27
13/2015 Udzielenie prokury łącznej
pdf2015-06-17
19/2015 Oświadczenie o odstąpieniu od umowy
pdf2015-06-18
18/2015 Odpowiedzi na pytania akcjoanariuszy zadane podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AWBUD S.A. w dniu 2 czerwca 2015 r.
pdf2015-06-02
14/2015 Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Emitenta
pdf2015-06-03
15/2015 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy AWBUD S.A. w dniu 2 czerwca 2015 r.
pdf2015-05-08
10/2015 Zawarcie znaczącej umowy
pdf2015-05-07
8/2015 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AWBUD Spółka Akcyjna na dzień 2 czerwca 2015 r.
pdf2015-05-23
11/2015 Odstąpienie przez Emitenta od znaczącej umowy
pdf2015-05-27
12/2015 Odwołanie prokurentów Spółki
pdf2015-05-07
9/2015 Treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie AWBUD Spółka Akcyjna zwołane na dzień 2 czerwca 2015 r.
pdf2016-04-09
6/2015 Powołanie członka Zarządu
pdf2015-05-30
5/2015 Spełnienie kryterium znaczącej umowy
pdf2016-04-22
7/2015 Zawarcie znaczącej umowy
pdf2015-02-12
2/2015 Zawarcie znaczącej umowy
pdf2015-01-30
1/2015 Terminy publikacji raportów okresowych w 2015 r.
pdf2015-03-19
4/2015 Zawarcie znaczącej umowy
pdf2015-03-13
3/2015 Zawarcie znaczącej umowy

2014

pdf2013-10-07
69/2013 Aktualizacja informacji dotyczącej znaczącej umowy
pdf2014-12-12
64/2012 Spełnienie kryterium znaczącej umowy
pdf2014-11-18
63/2014 Zawarcie znaczącej umowy cesji wierzytelności na zabezpieczenie
pdf2014-10-25
59/2014 Uchwała Zarządu GPW w sprawie zawieszenia obrotu akcjami Emitenta w związku z procedurą scalenia akcji
pdf2014-11-18
62/2014 Zawarcie znaczącej umowy pożyczki
pdf2014-10-31
60/2014 Uchwała Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w związku ze zmianą wartości nominalnej akcji Spółki (scalenie)
pdf2014-10-20
57/2014 Złożenie przez Emitenta do Giełdy Papierów Wartościowych S.A. wniosku o zawieszenie obrotu akcjami w związku z procesem scalenia akcji Emitenta
pdf2014-10-17
55/2014 Rejestracja przez sąd zmian w strukturze kapitału zakładowego Spólki w związku z połączeniem (scaleniem) akcji Emitenta
pdf2014-11-14
61/2014 Zakończenie procesu scalenia akcji, wznowienie notowań
pdf2014-10-20
56/2014 Wyznaczenie Dnia Referencyjnego z wnioskiem do Akcjonariuszy
pdf2014-10-20
58/2014 Złożenie przez emitenta do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. wniosku o przeprowadzenie operacji scalenia akcji Emitenta
pdf2014-10-03
53/2014 Zawarcie znaczącej umowy
pdf2014-10-17
54/2014 Rejestracja przez sąd zmiany Statutu Spółki
pdf2014-09-29
49/2014 Uchwały podjete na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy AWBUD S.A. w dniu 29 września 2014 r.
pdf2014-09-29
51/2014 Zawarcie znaczącej umowy
pdf2014-09-30
52/2014 Uchwała KDPW dotycząca wartości nominalnej akcji
pdf2014-09-23
48/2014 Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Emitenta
pdf2014-09-25
45/2014/K Korekta treści projektu uchwały na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AWBUD Spółka Akcyjna zwołane na dzień 29 września 2014 r.
pdf2014-09-29
50/2014 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu AWBUD S.A.
pdf2014-09-02
45/2014 Treść projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AWBUD Spółka Akcyjna zwołane na dzień 29 września 2014 r.
pdf2014-09-12
46/2014/K Korekta raportu bieżącego nr 46/2014 z dnia 11 września 2014 r.
pdf2014-09-11
46/2014 Zawiadomienie od osoby obowiązanej o nabyciu akcji Spółki
pdf2014-09-12
47/2014 Zawiadomienie od osoby obowiązanej o nabyciu akcji Spółki
pdf2014-08-28
43/2014 Rejestracja przez sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego
pdf2014-09-02
44/2014 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AWBUD Spółka Akcyjna na dzień 29 września 2014 r.
pdf2014-08-28
42/2014 Rejestracja przez sąd zmiany Statutu Spółki
pdf2014-08-06
40/2014 Akcjoanriusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu AWBUD S.A.
pdf2014-08-26
41/2014 Zmiana terminu publikacji raportu półrocznego
pdf2014-08-01
37/2014 Zawarcie znaczącej umowy
pdf2014-08-05
38/2014 Zawarcie znaczącej umowy
pdf2014-07-14
34/2014 Zawarcie znaczącej umowy
pdf2014-08-06
39/2014 Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy AWBUD S.A. w dniu 6 sierpnia 2014 r.
pdf2014-07-24
36/2014 Zawarcie znaczącej umowy
pdf2014-07-11
32/2014 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AWBUD S.A. na dzień 6 sierpnia 2014 r.
pdf2014-07-11
33/2014 Treść projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AWBUD Spółka Akcyjna na dzień 6 sierpnia 2014 r.
pdf2014-07-10
31/2014 Zawarcie znaczącej umowy
pdf2014-07-22
35/2014 Korekta treści projektu uchwały na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AWBUD S.A. zwołane na dzień 6 sierpnia 2014 r.
pdf2014-06-13
28/2014 Wybór Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej
pdf2014-06-04
25/2014 Zawiadomienie o nabyciu znacznego pakietu akcji Spółki
pdf2014-06-11
26/2014 Zawarcie znaczącej umowy
pdf2014-06-14
29/2014 Zmiana animatora rynku dla akcji AWBUD S.A.
pdf2014-06-27
30/2014 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
pdf2014-06-12
27/2014 Zawarcie znaczącej umowy
pdf2014-05-27
23/2014 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym WAlnym Zgromadzeniu AWBUD S.A.
pdf2014-05-27
21/2014 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy AWBUD S.A. w dniu 27 maja 2014 r.
pdf2014-06-04
24/2014 Zawiadomienie o zbyciu znacznego pakietu akcji Spółki
pdf2014-05-27
22/2014 Powołanie członków Rady Nadzorczej na nową kadencję
pdf2014-04-30
16/2014 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AWBUD Spółka Akcyjna na dzień 27 maja 2014 r.
pdf2014-05-26
20/2014 Aktualizacja informacji dotyczącej znaczącej umowy
pdf2014-04-30
17/2014 Treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie AWBUD Spółka Akcyjna zwołane na dzień 27 maja 2014 r.
pdf2014-05-23
19/2014 Zawarcie znaczącej umowy
pdf2014-05-08
18/2014 Zawarcie znaczącej umowy
pdf2014-04-24
15/2014 Zawarcie znaczącej umowy
pdf2014-04-14
12/2014 Korekta jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2013
pdf2014-04-14
13/2014 Zawiadomienie o zbyciu znacznego pakietu akcji Spółki
pdf2014-03-03
9/2014 Rezygnacja członka Zarządu
pdf2014-04-14
14/2014 Zawiadomienie o nabyciu znacznego pakietu akcji Spółki
pdf2014-02-13
7/2014 Rejestracja przez są zmiany Statutu Spółki
pdf2014-03-03
10/2014 Powołanie Zarządu Spółki na nową kadencję
pdf2014-02-19
8/2014 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki
pdf2014-03-05
11/2014 Powołanie prokurentów Spółki
pdf2014-01-31
5/2014 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 r.
pdf2014-01-31
4/2014 Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2013 r.
pdf2014-02-10
6/2014 Zbycie aktywów o znacznej wartości przez spółkę zależną Emitenta
pdf2014-01-14
3/2014 Pośrednie nabycie akcji Spółki
pdf2014-01-13
1/2014 Uchwały podjete na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy AWBUD S.A. w dniu 13 stycznia 2014 r.
pdf2014-01-13
2/2014 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu AWBUD S.A.

2013

pdf2013-12-10
76/2013 Zawarcie znaczącej umowy faktoringowej
pdf2013-11-08
73/2013 Spełenienie kryterium znaczącej umowy
pdf2013-12-16
77/2013 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AWBUD Spółka Akcyjna na dzień 13 stycznia 2014 r.
pdf2013-12-16
78/2013 Treść projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AWBUD Spółka Akcyjna zwołane na dzień 13 stycznia 2014 r.
pdf2013-12-10
75/2013 Aktualizacja informacji dotyczącej znaczącej umowy
pdf2013-10-29
72/2013 Zawarcie znaczącej umowy faktoringowej
pdf2013-11-14
74/2013 Zawarcie znaczącej umowy o udzielanie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych
pdf2013-10-08
70/2013 Aktualizacja informacji dotyczącej znaczącej umowy
pdf2013-09-13
66/2013 Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Emitenta
pdf2013-10-04
68/2013 Aktualizacja informacji dotyczącej znaczącej umowy zawartej przez spółkę zależną Emitenta
pdf2013-10-14
71/2013 Aktualizacja informacji dotyczącej znaczącej umowy
pdf2013-08-30
63/2013 Aktualizacja informacji dotyczącej znaczącej umowy
pdf2013-08-30
64/2013 Aktualizacja informacji dotyczącej znaczącej umowy
pdf2013-09-10
65/2013 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki
pdf2013-09-24
67/2013 Zawarcie znaczącej umowy
pdf2013-07-30
59/2013 Zawarcie znaczącej umowy
pdf2013-08-01
61/2013 Zawarcie znaczącej umowy
pdf2013-08-14
62/2013 Zawarcie znaczącej umowy
pdf2013-07-18
57/2013 Aktualizacja informacji dotyczącej znaczącej umowy
pdf2013-07-12
55/2013 Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Emitenta
pdf2013-07-18
56/2013 Aktualizacja informacji dotyczącej znaczącej umowy
pdf2013-07-19
58/2013 Aktulizacja informacji dotyczącej podpisanego Listu Intencyjnego
pdf2013-08-01
60/2013 Zawarcie znaczącej umowy
pdf2013-07-04
53/2013 Rozwiązanie znaczącej umowy
pdf2013-07-08
54/2013 Aktualizacja informacji dotyczącej znaczącej umowy
pdf2013-06-14
51/2013 Odstąpienie przez Emitenta od znaczącej umowy
pdf2013-06-20
52/2013 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
pdf2013-05-13
50/2013 Aktualizacja informacji dotyczącej znaczącej umowy
pdf2013-06-06
48/2013 Podpisanie Listu Intencyjnego
pdf2013-05-10
44/2013 Spełnienie kryterium znaczącej umowy
pdf2013-05-14
45/2013 Transakcje animatora na akcjach Spółki
pdf2013-05-16
46/2013 Aktualizacja informacji dotyczącej znaczącej umowy
pdf2013-05-08
40/2013 Transakcje animatora na akcjach Spółki
pdf2013-05-16
47/2013 Aktualizacja informacji dotyczącej znaczącej umowy
pdf2013-05-09
41/2013 Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 9 maja 2013 r.
pdf2013-05-09
42/2013 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
pdf2013-04-26
37/2013 Aktualizacja informacji dotyczącej znaczącej umowy
pdf2013-05-09
43/2013 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu AWBUD S.A.
pdf2013-05-02
39/2013 Transakcje animatora na akcjach Spółki
pdf2013-04-25
35/2013 Aktualizacja informacji dotyczącej znaczącej umowy
pdf2013-04-26
36/2013 Zbycie aktywów o znacznej wartości przez spółkę zależną Emitenta
pdf2013-04-26
38/2013 Aktualizacja informacji dotyczącej znaczącej umowy
pdf2013-04-12
31/2013 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajengo Walnego Zgromadzenia na dzień 9 maja 2013 r.
pdf2013-04-17
33/2013 Transakcje animatora na akcjach Spółki
pdf2013-04-10
30/2013 Transakcje animatora na akcjach Spółki
pdf2013-04-12
32/2013 Treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 9 maja 2013 r
pdf2013-04-04
28/2013 Transakcje animatora na akcjach Spółki
pdf2013-04-24
34/2013 Transakcje animatora na akcjach Spółki
pdf2013-03-20
25/2013 Transakcje animatora na akcjach Spółki
pdf2013-04-04
27/2013 Spełnienie kryterium znaczącej umowy
pdf2013-03-27
26/2013 Transakcje animatora na akcjach Spółki
pdf2013-03-15
24/2013 Aktualizacja informacji dotyczącej znaczącej umowy
pdf2013-03-05
21/2013 Aktualizacja informacji dotyczące zawarcia znaczącej umowy przez spółkę zależną Emitenta
pdf2013-04-06
29/2013 Aktualizacja informacji dotyczącej zawarcia znaczącej umowy przez spółkę zależną Emitenta
pdf2013-03-13
23/2013 Transakcje animatora na akcjach Spółki
pdf2013-02-27
20/2013 Transakcje animatora na akcjach Spółki
pdf2013-03-06
22/2013 Transakcje animatora na akcjach Spółki
pdf2013-02-13
17/2013 Transakcje animatora na akcjach Spółki
pdf2013-02-20
18/2013 Transakcje animatora na akcjach Spółki
pdf2013-01-31
13/2013 Odwołanie prokurenta Spółki
pdf2013-02-08
15/2013 Informacja o toczącym się postępowaniu dotyczącym wierzytelności Emitenta, której wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta
pdf2013-02-22
19/2013 Aktualizacja informacji dotyczącej znaczącej umowy
pdf2013-02-06
14/2013 Transakcje animatora na akcjach Spółki
pdf2013-02-11
16/2013 Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Emitenta
pdf2013-01-25
9/2013 Zawarcie znaczącej umowy
pdf2013-01-31
12/2013 Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 r.
pdf2013-01-22
6/2013 Wznowienie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AWBUD S.A.
pdf2013-01-31
11/2013 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 r.
pdf2013-01-16
5/2013 Transakcje animatora na akcjach Spółki
pdf2013-01-09
2/2013 Transakcje animatora na akcjach Spółki
pdf2013-01-23
8/2013 Transakcje animatora na akcjach Spółki
pdf2013-01-22
7/2013 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu AWBUD S.A.
pdf2013-01-30
10/2013 Transakcje animatora na akcjach Spółki
pdf2013-01-15
4/2013 Powołanie członka Rady Nadzorczej
pdf2013-01-04
1/2013 Transakcje animatora na akcjach Spółki
pdf2013-01-15
3/2012 Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AWBUD S.A.

2012

pdf2012-12-24
102/2012 Transakcje animatora na akcjach Spółki
pdf2012-12-31
103/2012 Transakcje animatora na akcjach Spółki
pdf2012-12-20
99/2012 Rezygnacja członka Rady Nadzorczej
pdf2012-12-20
101/2012 Treść projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 15 stycznia 2013 r.
pdf2012-12-12
97/2012 Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej
pdf2012-12-19
98/2012 Transakcje animatora na akcjach Spółki
pdf2012-12-20
100/2012 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 15 stycznia 2013 r.
pdf2012-12-05
94/2012 Zawarcie znaczącej umowy
pdf2012-11-29
93/2012 Informacja o toczącym się postępowaniu dotyczącym wierzytelności Emitenta, której wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta
pdf2012-12-05
95/2012 Transakcje animatora na akcjach Spółki
pdf2012-11-21
90/2012 Transakcje animatora na akcjach Spółki
pdf2012-11-28
92/2012 Transakcje animatora na akcjach Spółki
pdf2012-11-09
88/2012 Transakcje animatora na akcjach Spółki
pdf2012-11-27
91/2012 Zawarcie znaczącej umowy
pdf2012-12-12
96/2012 Transakcje animatora na akcjach Spółki
pdf2012-11-09
87/2012 Aktualizacja informacji dotyczącej znaczącej umowy
pdf2012-10-31
84/2012 Transakcje animatora na akcjach Spółki
pdf2012-11-21
89/2012 Korekta omyłki pisarskiej w Raporcie za III kwartał 2012 roku
pdf2012-11-09
86/2012 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki
pdf2012-10-16
81/2012 Transakcje animatora na akcjach Spółki
pdf2012-10-24
83/2012 Aktualizacja informacji dotyczącej znaczącej umowy
pdf2012-10-03
79/2012 Transakcje animatora na akcjach Spółki
pdf2012-11-07
85/2012 Transakcje animatora na akacjach Spółki
pdf2012-10-23
82/2012 Transakcje animatora na akcjach Spółki
pdf2012-09-18
78/2012/K Korekta numeru raportu bieżącego nr 78/2012 z dnia 18 września 2012 r.
pdf2012-09-26
78/2012 Transakcje animatora na akcjach Spółki
pdf2012-09-21
75/2012/K Korekta raportu bieżącego nr 75/2012 z dnia 17 września 2012 r.
pdf2012-10-10
80/2012 Transakcje animatora na akcjach Spółki
pdf2012-09-17
75/2012 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu AWBUD S.A.
pdf2012-09-19
77/2012 Rezygnacja członka Zarządu
pdf2012-09-21
73/2012/K Korekta raportu bieżącego nr 73/2012 z dnia 17 września 2012 r.
pdf2012-09-12
72/2012 Transakcje animatora na akcjach Spółki
pdf2012-09-05
70/2012 Aktualizacja informacji dotyczącej znaczącej umowy
pdf2012-09-17
73/2012 Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 17 września 2012 r.
pdf2012-09-18
78/2012 Transakcje animatora na akcjach Spółki
pdf2012-09-17
74/2012 Powołanie członka Rady Nadzorczej
pdf2012-09-07
71/2012 Aktualizacja informacji dotyczącej znaczącej umowy
pdf2016-11-14
69/2012 Transakcje animatora na akcjach Spółki
pdf2012-08-23
67/2012 Aktualizacja informacji dotyczącej znaczącej umowy
pdf2012-08-22
66/2012 Transakcje animatora na akcjach Spółki
pdf2012-08-23
68/2012 Transakcje animatora na akcjach Spółki
pdf2016-11-14
65/2012 Treść projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 17 września 2012 r.
pdf2012-08-17
63/2012 Rezygnacja członka Rady Nadzorczej
pdf2012-08-08
60/2012 Transakcje animatora na akcjach Spółki
pdf2012-08-08
61/2012 Aktualizacja informacji dotyczącej znaczącej umowy
pdf2012-08-16
62/2012 Transakcje animatora na akcjach Spółki
pdf2012-08-21
64/2012 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 17 września 2012 r.
pdf2012-08-01
59/2012 Transakcje animatora na akcjach Spółki
pdf2012-07-18
57/2012 Transkacje animatora na akcjach Spółki
pdf2012-07-11
55/2012 Transakcje animatora na akcjach Spółki
pdf2012-07-25
58/2012 Transakcje animatora na akcjach Spółki
pdf2012-07-17
56/2012 Zawarcie znaczącej umowy
pdf2012-07-04
52/2012 Zawarcie znaczącej umowy
pdf2012-07-04
53/2012 Zawarcie znaczącej umowy
pdf2012-07-05
54/2012 Spełnienie kryterium znaczącej umowy
pdf2012-07-04
51/2012 Transkacje animatora na akcjach Spółki
pdf2012-06-28
49/2012 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
pdf2012-06-20
46/2012 Transakcje animatora na akcjach Spółki
pdf2012-07-03
50/2012 Spełnienie się warunku zawieszającego istotnej umowy
pdf2012-06-26
47/2012 Zawarcie znzczącej umowy
pdf2012-06-27
48/2012 Transakcje animatora na akcjach Spółki
pdf2012-06-05
43/2012 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu AWBUD S.A.
pdf2012-06-14
45/2012 Transakcje animatora na akcjach Spółkhttp://www.awbud.pl/wp-admin/post-new.php?post_type=venti_raporty#i
pdf2012-06-05
41/2012 Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu AWBUD S.A. w dniu 5 czerwca 2012 r.
pdf2012-06-05
42/2012 Decyzja Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AWBUD S.A. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2011
pdf2012-06-06
44/2012 Transakcje animatora na akcjach Spółki
pdf2012-05-30
39/2012 Transakcje animatora na akcjach Spółki
pdf2012-06-04
40/2012 Spełnienie kryterium znaczącej umowy
pdf2012-05-10
33/2012 Korekta omyłki pisarskiej w Skonsolidowanym raporcie rocznym 2011
pdf2012-05-23
37/2012 Transakcje animatora na akcjach Spółki
pdf2012-05-25
38/2012 Zawarcie znaczącej umowy z zastrzeżeniem warunku
pdf2012-05-10
34/2012 Ogłoszenie o zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 5 czerwca 2012 r.
pdf2012-05-04
30/2012 Transakcje animatora na akcjach Spółki
pdf2012-05-10
35/2012 Treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 5 czerwca 2012 r.
pdf2012-05-09
32/2012 Transakcje animatora na akcjach Spółki
pdf2012-05-16
36/2012 Transakcje animatora na akcjach Spółki
pdf2012-05-01
29/2012 Rekomendacja Zarządu AWBUD S.A.w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2011
pdf2012-05-09
31/2012 Pozytywna opinia Rady Nadzorczej AWBUD S.A., co do rekomendacji Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2011
pdf2012-04-25
28/2012 Transkacje animatora na akcjach Spółki
pdf2012-04-19
27/2012 Transkacje na akcjach Spółki
pdf2012-03-29
22/2012 Transakcje animatora na akcjach Spółki
pdf2012-04-12
25/2012 Transkacje animatora na akcjach spółki
pdf2012-11-18
26/2012 Transakcje animatora na akcjach Spółki
pdf2012-03-29
23/2012 Zawarcie znaczącej umowy
pdf2012-03-07
18/2012 Transkacje animatora na akcjach Spółki
pdf2012-04-04
24/2012 Transakcje animatora na akcjach Spółki
pdf2012-02-16
14/2012 Transakcje animatora na akcjach Spółki
pdf2012-03-23
21/2012 Niespełnienie się warunku zawieszającego umowy
pdf2012-02-29
17/2012 Zawarcie aneksu do znaczącej umowy z zastrzeżeniem warunku
pdf2012-03-21
20/2012 Transkacje animatora na akcjach Spółki
pdf2012-03-14
19/2012 Transakcje animatora na akcjach Spółki
pdf2012-02-29
16/2012 Transakcje animatora na akcjach Spółki
pdf2012-02-15
13/2012 Zawarcie aneksu do znaczącej umowy z zastrzeżeniem warunku
pdf2012-02-23
15/2012 Transakcje animatora na akcjach Spółki
pdf2012-02-08
10/2012 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki
pdf2012-02-08
11/2012 Transakcje animatora na akcjach Spółki
pdf2012-02-09
12/2012 Zawarcie znaczącej umowy
pdf2012-02-02
9/2012 Transakcje animatora na akcjach Spółki
pdf2012-01-25
7/2012 Transakcje animatora na akcjach Spółki
pdf2012-01-18
3/2012 Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2011 roku
pdf2012-01-25
6/2012 Zawarcie znaczącej umowy
pdf2012-01-18
5/2012 Transakcje animatora na akcjach Spółki
pdf2012-01-04
1/2012 Transakcje animatora na akcjach Spółki
pdf2012-01-25
8/2012 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki zawartych w 2011 roku nieprzekraczających 5.000 euro
pdf2012-01-18
4/2012 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2012 r.
pdf2012-01-11
2/2012 Transakcje animatora na akcjach Spółki

2011

pdf2010-11-24
128/2010 Transakcje animatora na akcjach Spółki (211.7 kB)
pdf2010-11-24
127/2010 Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 20 grudnia 2010 r. wraz z uzasadnieniami (1,160.9 kB)
pdf2011-12-20
104/2011 Powołanie Członka Zarządu
pdf2011-12-20
105/2011 Zmiany stanowisk w Radzie Nadzorczej
pdf2011-12-29
107/2011 Transakcje animatora na akcjach Spółki
pdf2011-12-21
106/2011 Transakcje animatora na akcjach Spółki
pdf2011-12-20
103/2011 Odwołanie prokurenta Spółki
pdf2011-12-09
101/2011 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
pdf2011-12-06
97/2011 Transkacje animatora na akcjach Spółki
pdf2011-12-09
100/2011 Zmiana Statutu AWBUD Spółka Akcyjna
pdf2011-12-09
99/2011 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
pdf2011-12-01
94/2011 Zawarcie znaczącej umowy z zastrzeżeniem warunku
pdf2011-12-14
102/2011 Transakcje animatora na akcjach Spółki
pdf2011-11-23
91/2011 Transakcje animatora na akcjach Spółki
pdf2011-12-06
96/2011 Odwołanie prokurenta Spółki
pdf2011-11-30
93/2011 Transakcje animatora na akcjach Spółki
pdf2011-12-09
98/2011 Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 9 grudnia 2011 r.
pdf2011-11-09
87/2011 Transakcje animatora na akcjach Spółki
pdf2011-11-02
85/2011 Transakcje animatora na akcjach Spółki
pdf2011-11-10
89/2011 Treść projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 9 grudnia 2011 r.
pdf2011-11-30
92/2011 Informacja o wszczęciu przed sądem postępowania dotyczącego wierzytelności Emitenta, której wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta
pdf2011-11-10
88/2011 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 9 grudnia 2011 r.
pdf2011-11-16
90/2011 Transakcje animatora na akcjach Spółki
pdf2011-10-27
84/2011 Transakcje animatora na akcjach Spółki
pdf2011-10-27
83/2011 Transakcje animatora na akcjach Spółki
pdf2011-10-06
78/2011 Zawarcie znaczącej umowy
pdf2011-10-07
80/2011 Zawarcie znaczącej umowy
pdf2011-10-13
82/2011 Transakcje animatora na akcjach Spółki
pdf2011-09-28
75/2011 Transakcje animatora na akcjach Spółki
pdf2011-10-07
81/2011 Spełnienie się warunku dotyczącego zawartej przez Emitenta umowy znaczącej
pdf2011-08-31
71/2011 Transakcje animatora na akcjach Spółki
pdf2011-10-07
79/2011 Zawarcie znaczącej umowy
pdf2011-09-15
73/2011 Transakcje animatora na akcjach Spółki
pdf2011-09-30
76/2011 Odwołanie prokurenta Spółki
pdf2011-10-05
77/2011 Transakcje animatora na akcjach Spółki
pdf2011-09-07
72/2011 Transakcje animatora na akcjach Spółki
pdf2011-09-21
74/2011 Transakcje animatora na akcjach Spółki
pdf2011-08-04
67/2011 Transakcje animatora na akcjach Spółki
pdf2011-08-10
68/2011 Transakcje animatora na akcjach Spółki
pdf2011-07-27
65/2011 Transakcje animatora na akcjach Spółki
pdf2011-08-18
69/2011 Transakcje animatora na akcjach Spółki
pdf2011-07-07
61/2011 Transakcje animatora na akcjach Spółki
pdf2011-07-20
64/2011 Transakcje animatora na akcjach Spółki
pdf2011-07-12
62/2011 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki
pdf2011-08-24
70/2011 Transakcje animatora na akcjach Spółki
pdf2011-06-22
59/2011 Transakcje animatora na akcjach Spółki
pdf2011-07-13
63/2011 Transakcje animatora na akcjach Spółki
pdf2011-06-09
56/2011 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
pdf2011-06-29
60/2011 Transakcje animatora na akcjach Spółki
pdf2011-06-14
57/2011 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
pdf2011-05-26
49/2011 Transakcje animatora na akcjach Spółki
pdf2011-06-09
55/2011 Transakcje animatora na akcjach Spółki
pdf2011-06-16
58/2011 Transakcje animatora na akcjach Spółki
pdf2011-06-02
53/2011 Powołanie członków Rady Nadzorczej
pdf2011-06-02
54/2011 Wybór Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej
pdf2011-05-19
47/2011 Transakcje animatora na akcjach Spółki
pdf2011-04-13
45/2011 Odstąpienie od umowy przez Ozen Plus Sp.z.o.o.
pdf2011-06-02
52/2011 Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 2 czerwca 2011 r.
pdf2011-05-20
48/2011 Odstąpienie od umowy zawartej z OZEN Plus Sp. zo.o.
pdf2011-06-02
51/2011 Transakcje animatora na akcjach Spółki
pdf2011-04-12
43/2011 Transakcje animatora na akcjach Spółki
pdf2011-05-16
46/2011 Informacja o realizacji kontraktu dla OZEN Plus Sp. zo.o.
pdf2011-04-12
44/2011 Tekst jednolity Statutu AWBUD Spółka AkcyjnA
pdf2011-04-11
42/2011/K Korekta treści projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 2 czerwca 2011 r.
pdf2011-05-06
42/2011 Treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 2 czerwca 2011 r.
pdf2011-05-06
40/2011 Korekta omyłki pisarskiej w Skonsolidowanym raporcie rocznym za rok 2010
pdf2011-05-05
38/2011 Rejestracja przez Sąd kapitału docelowego
pdf2011-05-06
41/2011 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 2 czerwca 2011 r.
pdf2011-04-13
35/2011 Transakcje animatora na akcjach Spółki
pdf2011-05-05
39/2011 Transakcje animatora na akcjach Spółki
pdf2011-04-06
34/2011 Transakcje animatora na akcjach Spółki
pdf2011-04-21
36/2011 Transakcje animatora na akcjach Spółki
pdf2011-04-29
37/2011 Transakcje animatora na akcjach Spółki
pdf2011-03-30
33/2011 Transakcje animatora na akcjach Spółki
pdf2011-03-07
17/2011/K Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej do korekty raportu bieżącego nr 17/2011 z dnia 17 lutego 2011 r.
pdf2011-03-17
31/2011 Transakcje animatora na akcjach Spółki
pdf2011-03-23
32/2011 Transakcje animatora na akcjach Spółki
pdf2011-03-10
29/2011 Transakcje animatora na akcjach Spółki
pdf2011-03-15
30/2011 Zawarcie znaczącego Kontraktu
pdf2011-03-03
25/2011 Odwołanie Członka Zarządu
pdf2011-03-04
28/2011 Powołanie prokurentów Spółki
pdf2011-03-04
17/2011 Korekta raportu bieżącego nr 17/2011 z dnia 17 lutego 2011 r.
pdf2011-03-03
24/2011 Zmiana stanowiska w Zarządzie Spółki
pdf2011-03-04
27/2011 Uzupełnienie komunikatu Nr 21/2011 z dnia 1.03.2011 r. dotyczącego postanowienia Sądu o zarejestrowaniu zmiany firmy i siedziby Spółki oraz tekstu jednolitego Spółki
pdf2011-03-03
22/2011 Powołanie Prezesa Zarządu
pdf2011-03-03
23/2011 Powołanie Wiceprezesa Zarządu
pdf2011-03-03
26/2011 Transakcje animatora na akcjach Spółki
pdf2011-02-17
17/2011 Korekta raportu bieżącego nr 9/2011 z dnia 25 stycznia 2011 r. (83.4 kB)
pdf2011-02-23
19/ 2011 Transakcje animatora na akcjach Spółki
pdf2011-02-10
16/2011 Zawarcie przez jednostkę zależną od Emitenta znaczącej umowy (77.7 kB)
pdf2011-03-01
20/ 2011 Postanowienie sądu o połączeniu spółki Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych _INSTAL-LUBLIN_ Spółka Akcyjna ze spółką zależną _AWBUD_ Sp.zo.o
pdf2011-03-01
21/ 2011 Zarejestrowanie przez Sąd zmiany firmy i siedziby Spółki oraz tekstu jednolitego Spółki
2011-02-08
13/2011 Zarejestrowanie przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej jako finalizacja transakcji wniesienia aportu w postaci przedsiębiorstwa Emitenta (119.2 kB)
pdf2011-02-09
14/2011 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki (62.7 kB)
pdf2011-02-09
15/2011 Transakcje animatora na akcjach Spółki (768.8 kB)
pdf2011-02-18
18/2011 Transakcje animatora na akcjach Spółki (602.0 kB)
pdf2011-01-26
10/2011 Transakcje animatora na akcjach Spółki (212.6 kB)
pdf2011-01-28
11/2011 Wybór Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej (224.5 kB)
pdf2011-01-19
6/2011 Transakcje animatora na akcjach Spółki (209.0 kB)
pdf2011-02-02
12/2011 Transakcje animatora na akcjach Spółki (340.4 kB)
pdf2011-01-05
1/2011 Transakcje animatora na akcjach Spółki (229.2 kB)
pdf2011-01-12
2/2011 Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2010 roku (1,033.2 kB)
pdf2011-01-20
7/2011 Uchwały podjęte w dniu 20.01.2011r. na Nadwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (5,866.3 kB)
pdf2011-01-25
9/2011 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2011 roku (79.6 kB)
pdf2011-01-13
4/2011 Transakcje animatora na akcjach Spółki (285.2 kB)
2011-01-21
8/2011 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (78.1 kB)
pdf2011-01-14
5/2011 Stanowisko Zarządu Spółki dotyczące wezwania do sprzedaży akcji Spółki (86.1 kB)

2010

pdf2010-12-29
146/2010 Transakcje animatora na akcjach Spółki (158.3 kB)
pdf2010-12-31
148/2010 Zawarcie umowy zbycia przedsiębiorstwa spółki Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych "INSTAL-LUBLIN" Spółka Akcyjna (dalej: "Emitent") na rzecz spółki zależnej Instal-Lublin Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, jako wkładu niep (92.4 kB)
pdf2010-12-22
143/2010 Transakcje animatora na akcjach Spółki (407.3 kB)
pdf2010-12-30
147/2010 Ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym drugiego zawiadomienia Zarządu spółki Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych "INSTAL-LUBLIN" Spółka Akcyjna (dalej: "Spółka") o zamiarze połączenia Spółki z "AWBUD" Spółka z ogr. (84.2 kB)
pdf2010-12-23
144_2010 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (114.2 kB)
2010-12-22
142/2010 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (78.7 kB)
pdf2010-12-20
139/2010 Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 20 grudnia 2010 r. (263.6 kB)
pdf2010-12-20
141/2010 Powołanie członków Rady Nadzorczej "Instal-Lublin" S.A. (98.3 kB)
pdf2010-12-20
140/2010 Odwołanie członków Rady Nadzorczej "Instal-Lublin" S.A. (72.6 kB)
pdf2010-12-20
138/2010 Komunikat działu Operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji akcji serr I (116.9 kB)
pdf2010-12-16
136/2010 Ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym planu połączenia spółki Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych "INSTAL-LUBLIN" Spółka Akcyjna (dalej: "Spółka") ze spółką AWBUD Sp. z o.o. w Fugasówce wraz z zawiadomieniem... (83.8 kB)
pdf2010-12-17
137/2010 Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii I (74.8 kB)
pdf2010-12-16
135/2010 Transakcje animatora na akcjach Spółki (292.8 kB)
pdf2010-12-01
131/2010 Złożenie planu połączenia spółki Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych "INSTAL-LUBLIN" Spółka Akcyjna (dalej: "Spółka") ze spółką AWBUD Sp. z o.o. w Fugasówce do akt rejestrowych Spółki (85.5 kB)
pdf2010-12-10
133/2010 Wniosek o wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii I-wyjaśnienie przyczyn nieobjęcia wnioskiem 1550 sztuk akcji serii A (120.8 kB)
pdf2010-12-01
130/2010 Transakcje animatora na akcjach Spółki (144.5 kB)
pdf2010-12-01
129/2010 Podjęcie decyzji przez Zarząd w sprawie uzgodnienia planu połączenia spółki... (3,275.4 kB)
pdf2010-11-24
126/2010 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (536.9 kB)
pdf2010-12-09
132/2010 Transakcje animatora na akcjach Spółki (692.8 kB)
2010-11-17
124/2010 Transakcje animatora na akcjach Spółki (202.9 kB)
2010-11-15
123/2010 Odwołanie Członka Zarządu Instal-Lublin S.A. (67.6 kB)
2010-11-15
121/2010 Korekta raportu kwartalnego QSr 3/2010 (125.0 kB)
pdf2010-11-24
125/2010 Podjęcie decyzji przez Zarząd i Radę Nadzorczą w sprawie zbycia przedsiębiorstwa spółki Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych INSTAL-LUBLIN Spółka Akcyjna na rzecz zależnej spółki Instal-Lublin Sp. z o.o. oraz wszczęcia procedury.. (601.1 kB)
pdf2010-11-04
119/2010 Transakcje animatora na akcjach Spółki (229.8 kB)
2010-11-09
120/2010 Rezygnacja Pana Grzegorza Kubicy z funkcji członka Rady Nadzorczej (71.5 kB)
2010-10-27
117/2010 Transakcje animatora na akcjach Spółki (224.2 kB)
2010-11-15
122/2010 Transakcje animatora na akcjach Spółki (257.3 kB)
2010-10-29
118/2010 Korekta raportu bieżącego nr 116/2010 (77.1 kB)
pdf2010-10-15
114/2010 Zawarcie znaczącego aneksu (40.1 kB)
pdf2010-10-26
116/2010 Wpis podwyższenia kapitału zakłądowego do KRS (38.1 kB)
pdf2010-10-20
115/2010 Transakcje animatora na akcjach Spółki (222.6 kB)
pdf2010-10-13
113/2010 Transakcje animatora na akcjach Spółki (915.6 kB)
pdf2010-10-07
111/2010 Otrzymanie zawiadomienia na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej z firmy DM IDM S.A. (39.9 kB)
pdf2010-10-13
112/2010 Zakończenie prywatnej subskrypcji serii I (38.1 kB)
pdf2010-10-05
108/2010 Otrzymanie zawiadomienia na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej z firmy BBI CAPITAL NFI S.A. (43.3 kB)
pdf2010-10-06
109/2010 Otrzymanie zawiadomienia na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej z firmy Petrofox S.A. (59.8 kB)
pdf2010-09-30
107/2010 Informacja o wydaniu dokumentów akcji serii I. Podwyższenie kapitału zakładowego. (36.5 kB)
pdf2010-09-30
106/2010 Nabycie akcji PWB AWBUD S.A. i udziałów AWBUD Sp. z o.o. Zawarcie umów objęcia akcji serii I "INSTAL-LUBLIN" S.A. (46.6 kB)
pdf2010-09-22
104/2010 Transakcje animatora na akcjach Spółki (709.7 kB)
pdf2010-09-29
105/2010 Transakcje animatora na akcjach Spółki (193.0 kB)
pdf2010-10-06
110/2010 Transakcje animatora na akcjach Spółki (220.4 kB)
pdf2010-09-15
101/2010 Korekta Skonsolidowanego raportu okresowego za I kw. 2010r., opublikowanego 17.05.2010 r. (71.6 kB)
pdf2010-09-13
96/2010 Rejestracja warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego (117.8 kB)
pdf2010-09-22
103/2010 Zawarcie znaczącej umowy (71.4 kB)
pdf2010-09-15
100/2010 Korekta Skonsolidowanego raportu rocznego za 2009 rok, opublikowanego 30.04.2010 r. (169.8 kB)
pdf2010-09-15
99/2010 Korekta Jednostkowego raportu okresowego za I kw. 2010 r., opublikowanego 17.05.2010r. (52.4 kB)
pdf2010-09-16
102/2010 Treść nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki (1,321.0 kB)
pdf2010-09-15
97/2010 Transakcje animatora na akcjach Spółki (281.6 kB)
pdf2010-09-07
94/2010 Komunikat działu Operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji akcji serii H (35.0 kB)
pdf2010-09-01
92/2010 Wniosek o wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii H – wyjaśnienie przyczyn nieobjęcia wnioskiem 1550 sztuk akcji serii A (39.8 kB)
pdf2010-09-08
95/2010 Transakcje animatora na akcjach Spółki (7,685.0 kB)
pdf2010-09-15
98/2010 Korekta Jednostkowego raportu rocznego za 2009 rok, opublikowanego 30.04.2010r. (71.8 kB)
pdf2010-09-01
89/2010 Transakcje animatora na akcjach Spółki (3,138.1 kB)
pdf2010-09-06
93/2010 Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii H (37.2 kB)
pdf2010-09-01
91/2010 Powołanie Prezesa Zarządu (51.5 kB)
pdf2010-08-23
87/2010 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (37.2 kB)
pdf2010-08-25
88/2010 Transakcje animatora na akcjach Spółki (1,465.3 kB)
pdf2010-09-01
90/2010 Rezygnacja Prezesa Zarządu (31.7 kB)
pdf2010-08-18
84/2010 Wpis podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do KRS (37.0 kB)
pdf2010-08-23
86/2010 Uchwały podjęte w dniu 23 sierpnia 2010 r. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (88.8 kB)
pdf2010-08-11
80/2010 Transakcje animatora na akcjach Spółki (1,536.1 kB)
pdf2010-08-17
81/2010 Uzupełnienie raportu bieżącego nr 60/2010 dotyczącego powołania członka zarządu (33.0 kB)
pdf2010-08-18
85/2010 Treść nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki (136.4 kB)
2010-08-18
83/2010 Transakcje animatora na akcjach Spółki (2,582.5 kB)
pdf2010-07-30
77/2010 Otrzymanie zawiadomienia na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej z firmy Dom Maklerski IDMSA (225.1 kB)
pdf2010-08-04
78/2010 Transakcje animatora na akcjach Spółki (1,387.5 kB)
pdf2010-08-10
79/2010 Zakończenie prywatnej subskrypcji akcji serii H (38.9 kB)
2010-07-26
73/2010 Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 23 sierpnia 2010r wraz z uzasadnieniami. (361.0 kB)
pdf2010-07-21
69/2010 Nabycie akcji PWB AWBUD S.A. – zawarcie znaczących umów (51.0 kB)
pdf2010-07-29
75/2010 Transakcje animatora na akcjach Spółki (339.2 kB)
pdf2010-07-30
76/2010 Podjęcie decyzji przez Zarząd i Radę Nadzorczą w sprawie zmiany firmy i siedziby Spółki (31.0 kB)
pdf2010-07-22
70/2010 Informacja o wydaniu dokumentów akcji serii H. Podwyższenie kapitału zakładowego (35.9 kB)
2010-07-26
72/2010 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (339.8 kB)
pdf2010-07-29
74/2010 Otrzymanie zawiadomienia na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej z firmy Petrofox S.A. (société anonyme) (25.1 kB)
pdf2010-07-14
67/2010 Transakcje animatora na akcjach Spółki (1,253.4 kB)
pdf2010-07-23
71/2010 Otrzymanie zawiadomienia na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej z firmy BBI CAPITAL NFI S.A. (47.7 kB)
pdf2010-07-07
65/2010 Sprawozdanie z działalności RAdy Nadzorczej w 2009 r. (61.3 kB)
pdf2010-07-07
66/2010 Transakcje animatora na akcjach Spółki (426.1 kB)
pdf2010-07-21
68/2010 Transakcje animatora na akcjach Spółki (1,910.1 kB)
pdf2010-07-05
64/2010 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 % na WZA (33.3 kB)
pdf2010-06-30
60/2010 Powołanie Członka Zarządu (31.9 kB)
pdf2010-06-23
57/2010 Transakcje animatora na akcjach Spółki (298.0 kB)
pdf2010-06-30
62/2010 Wybór audytora (16.8 kB)
pdf2010-06-30
61/2010 Powołanie Prezesa Zarządu (25.6 kB)
pdf2010-06-30
63/2010 Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2010 r. (58.3 kB)
pdf2010-06-30
59/2010 Transakcje animatora na akcjach Spółki (332.1 kB)
pdf2010-06-09
53/2010 Wprowadzenie zmiany do porządku obrad ZWZ na żądanie akcjonariusza (54.7 kB)
pdf2010-06-16
55/2010 Zawarcie znaczącej umowy (37.3 kB)
pdf2010-06-09
54/2010 Transakcje animatora na akcjach Spółki (330.8 kB)
pdf2010-06-08
52/2010 Zawarcie znaczącej umowy (36.3 kB)
pdf2010-06-16
56/2010 Transakcje animatora na akcjach Spółki (472.6 kB)
pdf2010-05-17
44/2010 Zawarcie znaczącego aneksu (43.0 kB)
pdf2010-06-02
51/2010 Transakcje animatora na akcjach Spółki (299.1 kB)
2010-05-31
49/2010 Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2010 r. wraz z uzasadnieniami (77.7 kB)
pdf2010-06-01
50/2010 Zawarcie aneksu do znaczącej umowy (42.3 kB)
pdf2010-05-27
47/2010 Transakcje animatora na akcjach Spółki (197.3 kB)
2010-05-31
48/2010 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (66.7 kB)
pdf2010-05-19
46/2010 Transakcje animatora na akcjach Spółki (305.4 kB)
pdf2010-05-19
45/2010 Zawarcie znaczącej umowy (39.2 kB)
pdf2010-05-06
42/2010 Transakcje animatora na akcjach Spółki (629.5 kB)
pdf2010-04-21
40/2010 Transakcje animatora na akcjach Spółki (463.7 kB)
pdf2010-04-14
39/2010 Transakcje animatora na akcjach Spółki (580.1 kB)
pdf2010-05-12
43/2010 Transakcje animatora na akcjach Spółki (507.6 kB)
pdf2010-04-28
41/2010 Transakcje animatora na akcjach Spółki (495.4 kB)
pdf2010-04-13
38/2010 Rejestracja warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego (38.7 kB)
pdf2010-04-07
36/2010 Otrzymanie zawiadomienia na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej z firmy: "Dom Maklerski IDM Spółka Akcyjna." (41.2 kB)
pdf2010-03-24
34/2010 Transakcje animatora na akcjach Spółki (2,636.3 kB)
2010-03-31
35/2010 Transakcje animatora na akcjach Spółki (205.6 kB)
pdf2010-03-18
32/2010 Transakcje animatora na akcjach Spółki (1,790.0 kB)
pdf2010-03-04
28/2010 Uchwały podjęte w dniu 4 marca 2010 r. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (80.2 kB)
pdf2010-04-08
37/2010 Informacja o transakcjach na akcjach Spółki (1,080.0 kB)
pdf2010-03-23
33/2010 Zawarcie umowy z audytorem (33.9 kB)
pdf2010-03-10
29/2010 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (38.1 kB)
pdf2010-03-03
26/2010 Otrzymanie zawiadomienia na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej z firmy: "Dom Maklerski IDM Spółka Akcyjna." (42.2 kB)
pdf2010-03-17
31/2010 Wybór audytora (33.6 kB)
pdf2010-03-10
30/2010 Transakcje animatora na akcjach Spółki (830.5 kB)
pdf2010-02-12
21/2010 Otrzymanie zawiadomienia na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej z firmy BBI CAPITAL NFI S.A. (42.1 kB)
pdf2010-02-25
23/2010 Transakcje animatora na akcjach Spółki (1,875.4 kB)
pdf2010-03-03
27/2010 Transakcje animatora na akcjach Spółki (1,190.5 kB)
pdf2010-02-10
20/2010 Transakcje animatora na akcjach Spółki (1,323.0 kB)
pdf2010-03-01
24/2010 Oświadczenie o zamiarze przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych (34.3 kB)
pdf2010-02-05
18/2010 Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 4 marca 2010 r. wraz z uzasadnieniami (73.5 kB)
pdf2010-01-28
12/2010 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2010 roku (37.9 kB)
pdf2010-02-17
22/2010 Transakcje animatora na akcjach Spółki (2,330.8 kB)
pdf2010-02-04
16/2010 Zawarcie znaczącej umowy (61.0 kB)
pdf2010-02-05
17/2010 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (74.3 kB)
pdf2010-02-10
19/2010 Otrzymanie zawiadomienia na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej z firmy: "Dom Maklerski IDM Spółka Akcyjna." (41.1 kB)
pdf2010-02-03
13/2010 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Rady i wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej "Instal-Lublin" S.A. (35.5 kB)
pdf2010-02-04
15/2010 Transakcje animatora na akcjach Spółki (1,424.8 kB)
pdf2010-01-27
10/2010 Transakcje animatora na akcjach Spółki (1,650.2 kB)
pdf2010-02-03
14/2010Włączenie zadań komitetu audytu do zakresu kompetencyjnego Rady Nadzorczej (35.8 kB)
pdf2010-01-28
11/2010 Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2009 roku (72.2 kB)
pdf2010-01-20
8/2010 Rezygnacja Pana Jana Dudy z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej (33.7 kB)
pdf2010-01-15
6/2010 Powołanie członków Rady Nadzorczej "Instal-Lublin" S.A. (60.7 kB)
pdf2010-01-20
9/2010 Transakcje animatora na akcjach Spółki (1,432.3 kB)
pdf2010-01-08
2/2010 Ogłoszenie przerwy w obradach wznowionego po przerwie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (34.1 kB)
pdf2010-01-15
5/2010 Odwołanie Członka Rady Nadzorczej "Instal-Lublin" S.A (33.5 kB)
pdf2010-01-20
7/2010 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na wznowionym po przerwie Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (38.0 kB)
pdf2010-01-12
3/2010 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na wznowionym po przerwie Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (35.9 kB)
pdf2010-01-15
4/2010 Uchwały podjęte w dniu 15 stycznia 2010 r. na wznowionym po przerwie Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (93.3 kB)
pdf2010-01-08
1/2010 Uchwały podjęte w dniu 8 Stycznia 2010 r. na wznowionym po przerwie Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (39.1 kB)

2009

pdf2009-12-21
73/2009 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (35.8 kB)
pdf2009-12-21
74/2009 Sprostowanie oczywistej omyłki raportu bieżącego nr 71/2009 i nr 72/2009 (41.7 kB)
pdf2009-12-18
72/2009 Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (33.6 kB)
pdf2009-12-18
71/2009 Uchwały podjęte w dniu 18 grudnia 2009 r. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (44.4 kB)
pdf2009-12-16
70/2009 Treść nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki (135.2 kB)
pdf2009-11-20
61/2009 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (72.8 kB)
pdf2009-12-01
67/2009 Rezygnacja Pana Dawida Sukacza z członka Rady Nadzorczej (33.6 kB)
pdf2009-12-15
69/2009 Wpis podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do KRS (37.2 kB)
pdf2009-11-27
64/2009 Korekta raportu śródrocznego za I półrocze 2009 roku (30.7 kB)
pdf2009-12-01
66/2009 Komunikat działu Operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji akcji serii G (35.8 kB)
pdf2009-11-30
65/2009 Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii G (15.9 kB)
pdf2009-11-20
62/2009 Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 18 grudnia 2009 r. wraz z uzasadnieniami (93.0 kB)
pdf2009-11-18
60/2009 Otrzymanie zawiadomienia na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej z firmy Dom Maklerski IDM S.A. (40.5 kB)
pdf2009-11-27
63/2009 Wniosek o wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii G – wyjaśnienie przyczyn nieobjęcia wnioskiem 1550 sztuk akcji serii A (41.4 kB)
pdf2009-11-10
56/2009 Informacja o wydaniu dokumentów akcji serii G (36.1 kB)
pdf2009-11-17
59/2009 Rezygnacja z funkcji członka Rady Nadzorczej "Instal-Lublin" S.A. (34.6 kB)
pdf2009-11-13
58/2009 Otrzymanie zawiadomienia na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej z firmy BBI CAPITAL NFI S.A. (43.8 kB)
pdf2009-10-30
54/2009 Nabycie udziałów w Spółce Geoclima Sp. z o. o. (38.8 kB)
pdf2009-11-12
57/2009 Zakończenie prywatnej subskrypcji akcji serii G (39.2 kB)
pdf2009-11-05
55/2009 Sprostowanie raportu bieżącego 54/2009 (52.3 kB)
pdf2009-09-10
52/2009 Zawarcie znaczącej umowy (59.4 kB)
pdf2009-09-02
48/2009 Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej (59.1 kB)
pdf2009-09-24
53/2009 Rejestracja warunkowego podwyższenia kapitału (27.1 kB)
pdf2009-09-03
51/2009 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (61.3 kB)
pdf2009-09-03
50/2009 Uchwały podjęte w dniu 3 września 2009 r. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (75.5 kB)
pdf2009-08-21
46/2009 Zawarcie znaczącej umowy zlecenia (57.6 kB)
pdf2009-09-01
47/2009 Otrzymanie zawiadomienia na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej z Domu Maklerskiego IDM S.A. (63.9 kB)
pdf2009-08-07
43/2009 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (70.9 kB)
pdf2009-08-14
45/2009 Otrzymanie zawiadomienia na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej z firmy "BBI CAPITAL Narodowy Fundusz Inwestycyjny" S.A. (72.4 kB)
pdf2009-07-03
41/2009 Wybór audytora na 2009 rok (55.5 kB)
pdf2009-07-24
42/2009 Zawarcie umowy przedwstępnej sprzedaży (58.2 kB)
pdf2009-08-07
44/2009 Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 3 września 2009 r. wraz z uzasadnieniami. (79.6 kB)
pdf2009-06-05
37/2009 Otrzymanie zawiadomienia na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej z firmy Dom Maklerski IDMSA (59.9 kB)
pdf2009-06-18
39/2009 Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii F. (60.2 kB)
pdf2009-05-29
34/2009 Rezygnacja z funkcji członków Rady Nadzorczej "Instal-Lublin" S.A. (57.9 kB)
pdf2009-05-29
35/2009 Powołanie członków Rady Nadzorczej "Instal-Lublin" S.A. (68.3 kB)
pdf2009-06-03
36/2009 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. (59.9 kB)
pdf2009-06-15
38/2009 Wniosek o wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii F – wyjaśnienie przyczyn nieobjęcia wnioskiem 1550 sztuk akcji serii A. (62.5 kB)
pdf2009-05-29
33/2009 Odwołanie Członka Rady Nadzorczej "Instal-Lublin" S.A. (56.6 kB)
pdf2009-05-29
31/2009 Otrzymanie zawiadomienia na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej z firmy BBI Capital NFI S.A. (63.4 kB)
pdf2009-05-28
30/2009 Data zarejestrowania przez sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego (58.1 kB)
pdf2009-05-25
28/2009 Zawarcie znaczącej umowy (58.5 kB)
pdf2009-05-29
32/2009 Uchwały podjęte w dniu 29 maja 2009 r. na XXII Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. (75.1 kB)
pdf2009-05-15
26/2009 Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej wraz z oceną sytuacji Spółki i oceną pracy Rady Nadzorczej (71.4 kB)
pdf2009-05-15
25/2009 Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z uzasadnieniami (78.4 kB)
pdf2009-05-15
27/2009 Uzupełnienie raportu okresowego za pierwszy kwartał 2009 roku (SA-Q 1/2009) (58.6 kB)
pdf2009-05-15
24/2009 Informacja w sprawie uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzeniu Akcjonariuszy (56.3 kB)
pdf2009-04-28
21/2009 Sprostowanie do raportu o informacji o przydziale akcji serii F (53.5 kB)
pdf2009-04-20
18/2009 Sprostowanie do raportu o informacji o przydziale akcji serii F (54.1 kB)
pdf2009-04-23
20/2009 Data i porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (70.0 kB)
pdf2009-04-30
22/2009 Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z uzasadnieniami (60.1 kB)
pdf2009-04-21
19/2009 Zawarcie znaczącej umowy (55.8 kB)
pdf2009-04-07
15/2009 Zmiana terminów przekazywania raportów okresowych w 2009 roku (58.4 kB)
pdf2009-04-07
14/2009 Zmiana terminu przekazania raportu rocznego za 2008 rok (49.9 kB)
pdf2009-04-16
17/2009 Informacja o przydziale akcji serii F (58.8 kB)
pdf2009-03-16
11/2009 Zatwierdzenie aneksu Nr 1 do prospektu emisyjnego Emitenta przez KNF (58.4 kB)
pdf2009-03-31
12/2009 Informacja o zapisach na akcje serii F w wykonaniu prawa poboru (54.7 kB)
pdf2009-04-09
16/2009 Data i porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (61.1 kB)
pdf2009-03-12
9/2009 Zawarcie znaczącej umowy (55.7 kB)
pdf2009-04-03
13/2009 Informacja o przydziale akcji serii F (54.7 kB)
pdf2009-03-13
10/2009 Informacja o wydłużeniu zapisów i przesunięciu przydziału akcji serii F (58.6 kB)
pdf2009-02-02
5/2009 Korekta numeru raportu bieżącego nr 4/2008 z dnia 30 stycznia 2009 roku. (55.2 kB)
pdf2009-02-27
7/2009 Zatwierdzenie prospektu emisyjnego Emitenta przez KNF (58.3 kB)
pdf2009-01-29
3/2009 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2009 roku. (56.3 kB)
pdf2009-03-12
8/2009 Zawarcie znaczącej umowy (55.0 kB)
pdf2009-01-28
2/2009 Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2008 roku (57.1 kB)
pdf2009-01-30
4/2008 Korekta do uzupełnień do wprowadzeń, do dodatkowych not objaśniających oraz do noty 2 b do sprawozdań finansowych za lata 2005-2007 (58.5 kB)
pdf2009-01-07
1/2009 Otrzymanie zawiadomienia na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej z firmy: Dom Maklerski IDM Spółka Akcyjna. (60.7 kB)