Raporty okresowe

2010

pdf2010-11-15
Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe - 30.09.2010 (614.9 kB)
pdf2010-11-15
Skonsolidowane skrócone sprawozdanie finansowe-30.09.2010 (572.9 kB)
pdf2010-08-31
Oswiadczenie Zarzadu o audytorze 30.06.2010.PDF (162.4 kB)
pdf2010-08-31
Oswiadczenie Zarzadu o sprawozdaniu finansowym 30.06.2010.PDF (173.3 kB)
pdf2010-11-15
Skorygowana informacja dodatkowa - 30.09.2010 (715.0 kB)
pdf2010-08-31
Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe.PDF (11,339.0 kB)
pdf2010-08-31
Oswiadczenie Zarzadu o sprawozdaniu finansowym 30.06.2010.PDF (180.6 kB)
pdf2010-08-24
Skonsolidowane Sprawozdanie z Dzialalnosci.PDF (3,341.9 kB)
pdf2010-08-31
Oswiadczenie Zarzadu o audytorze 30.06.2010.PDF (165.1 kB)
pdf2010-05-17
Sprawozdanie_finansowe_jednostkowe_31.03.2010.PDF (9,185.3 kB)
pdf2010-05-17
Sprawozdanie finansowe skonsolidowane 31.03.2010.pdf (10,072.6 kB)
pdf2011-04-29
Raport biegłego rewidenta 2010 s
pdf2011-04-29
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe 2010
pdf2011-04-29
Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej 2010
pdf2011-04-29
Oświadczenie Zarządu o audytorze sprawozdania finansowego skonsolidowanego 2010
pdf2011-04-29
Oświadczenie Zarządu o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym 2010
pdf2011-04-29
Raport biegłego rewidenta 2010 j
pdf2011-04-29
Opinia biegłego rewidenta 2010 s
pdf2011-04-29
List Prezesa Zarządu 2010
pdf2011-04-29
Opinia biegłego rewidenta 2010 j
pdf2011-04-29
Sprawozdanie Zarządu z działalności 2010
pdf2011-04-29
Oświadczenie Zarządu o audytorze 2010
pdf2011-04-29
Oświadczenie Zarządu o jednostkowym sprawozdaniu finansowym 2010
pdf2011-03-01
Informacja dodatkowa do skonsolidowanego raportu kwartalnego - 31.12.2010 (602,0 kB)
pdf2011-04-29
Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej AWBUD S.A. po IV kwartałach 2010 roku (572.9 kB)
pdf2011-03-01
Skonsolidowane skrócone sprawozdanie finansowe - 31.12.2010 (562.9 kB)
pdf2011-04-29
Jednostkowe sprawozdanie finansowe 2010
pdf2011-03-01
Skonsolidowane jednostkowe sprawozdanie finansowe - 31.12.2010 (602,0 kB)

I półrocze 2010

IV kwartał 2010

2008

I kwartał 2008

II kwartał 2008

I półrocze 2008

III kwartał 2008

IV kwartał 2008