Usługi i produkty

Jesteśmy wyspecjalizowaną w kompleksowej obsłudze inwestycji grupą budowlaną, prowadzącą działalność w 6 obszarach:

 1. budownictwa komercyjnego i ogólnego (biurowce, obiekty użyteczności publicznej, budownictwo mieszkaniowe),
 2. realizacji obiektów przemysłowych (obiekty produkcyjne i magazynowe),
 3. rewitalizacji obiektów (galerii handlowych, budynków biurowych i użyteczności publicznej, dworców kolejowych),
 4. realizacji w obszarach ekologii (oczyszczalnie i podczyszczalnie ścieków, kompostownie, systemy kanalizacyjnej, elektrociepłownie, biogazownie),
 5. prac instalacyjnych (dostawa, montaż, uruchomienie oraz serwis instalacji sanitarnych i technologicznych),
 6. prac żelbetowych.

 

Kompleksowy zakres oferowanych usług umożliwia ich optymalną konfigurację w zależności od charakterystyki planowanej inwestycji i preferencji Klienta. W zakres świadczonych usług wchodzą:

 1. zarządzanie procesem inwestycyjnym (project management) – wyręczamy inwestora w działaniach związanych ze znalezieniem terenu inwestycyjnego, dopełniamy formalności związanych z rozpoczęciem inwestycji oraz odbiorami końcowymi wraz z przekazaniem inwestycji do użytkowania,
 2. projektowanie we wszystkich branżach – wybór koncepcji, projekt budowlany i szczegółowe projekty wykonawcze,
 3. generalne wykonawstwo – przeprowadzenie kompleksowych prac budowlanych, instalacyjnych oraz technologicznych, AWBUD Design & Build gwarantuje indywidualne podejście do potrzeb klienta oraz elastyczność w doborze poszczególnych zadań.
 4. usługi podwykonawcze w zakresie prac żelbetowych realizowane przez AWBUD Żelbet oraz prace instalacyjne wykonywane przez Instal Lublin.

 

Stawiamy na indywidualne podejście. W naszych działaniach kierujemy się dwoma naczelnymi zasadami:

 1. dobieramy doświadczoną kadrę inżynierską specjalizującą się w poszczególnych dziedzinach budownictwa,
 2. staramy się zrozumieć potrzeby klienta, by zaproponować szyty na miarę pakiet usług i realizować je zgodnie z priorytetami klienta.

 

Pewność skutecznego i terminowego zrealizowania Inwestycji – posiadany przez AWBUD certyfikat jakości ISO 9001:2008   stanowi dla Klienta gwarancję, że bez względu na miejsce, skład zespołu realizacyjnego czy też okres realizacji, każdorazowo będzie obsługiwany na wysokim poziomie jakościowym.

 

Realizacja powyższych usług wspierana jest przez struktury zależne działające w ramach Grupy i oferujące kompleksowe prace żelbetowe oraz specjalistyczne prace z zakresu instalacji sanitarnych wykonywane własnym potencjałem.