AWBUD z dwoma kontraktami od ZGH „Bolesław” S.A.

18 września 2017

W ramach pierwszego zadania inwestycyjnego Grupa AWBUD, jako generalny wykonawca, wybuduje dwusegmentową halę o konstrukcji stalowej, wykona niezbędne prace żelbetowe, instalacyjne oraz technologiczne wraz z przebudową i rozbudową przewidzianej wokół zaplanowanego obiektu infrastrukturą drogową i kolejową. Prace budowlane zostaną zrealizowane do 16 sierpnia 2018 roku. Umowa opiewa na kwotę 22,6 mln zł netto.

Drugie zakontraktowane zamówienie dotyczy wykonania prac przygotowawczych do budowy nowej hali wanien w ZGH „Bolesław” S.A. W ramach prac AWBUD m.in. przebuduje i rozbuduje istniejącą infrastrukturę podziemną, przebuduje układ drogowy, a także wykona przestrzenną konstrukcję żelbetową pod chłodnię elektrolitu. Termin zakończenia prac wskazano na 29 grudnia 2017 roku, zaś wartość zlecenia oszacowano na 4,2 mln zł.

Powrót do listy