AWBUD wybuduje pierwszy etap inwestycji Murapol Osiedle Natura w Warszawie

26 września 2018

W ramach podpisanego kontraktu Grupa AWBUD wykona w sposób kompleksowy i kompletny oraz zgodnie z dokumentacją projektową dwa budynki przewidziane w ramach inwestycji Murapol Osiedle Natura. Zakres prac obejmuje także realizację robót zewnętrznych, ukształtowanie terenu, wykonanie niezbędnych sieci i przyłączy wodociągowych, gazowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz ze zbiornikami retencyjnymi, kotłownią oraz przyłączami cieplnymi i energetycznymi. Ponadto AWBUD wykona prace związane z zagospodarowaniem terenu i budową dróg dojazdowych. Zlecenie obejmuje także uzyskanie bezwarunkowej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie ww. obiektów, w tym przygotowanie wszelkich dokumentów, odbiorów, dokumentacji oraz opracowań niezbędnych do terminowego uzyskania ww. decyzji.
Zlecenie zostanie zrealizowane do 21 czerwca 2019 r., a jego wartość oszacowano na blisko 11 mln zł netto.

 

Powrót do listy