Budowa hotelu w Międzyzdrojach – List Intencyjny

27 lutego 2018

Budowa hotelu w Międzyzdrojach

23 lutego 2018 roku pomiędzy firmą Minde Sp. z o.o. w Kołobrzegu jako Inwestorem a AWBUD S.A. Generalnym wykonawcą inwestycji kubaturowych został podpisany List Intencyjny.

List wyraża intencję stron w zakresie zawarcia umowy o generalne wykonawstwo obiektu hotelowego
w Międzyzdrojach. Inwestor udzielił Awbud S.A. wyłączności na negocjowanie warunków umowy do dnia
30 kwietnia 2018 r.
List został zawarty do dnia 31 grudnia 2018 r. i z tym dniem upływa termin jego ważności.

Awbud S.A., generalny wykonawca inwestycji kubaturowych wybuduje hotel w Międzyzdrojach

Hotel w Międzyzdrojach

Powrót do listy