Zakład Separacji Popiołów Siekierki Sp. z o.o.

Wykonanie Zakładu Separacji Popiołu
Klient: Zakład Separacji Popiołów Sp. z o.o.
Lokalizacja: Warszawa
Wartość: 47 500 000
Termin realizacji: 03.2015 – 09.2017

O realizacji

Zakres robót objętych kontraktem to zaprojektowanie i wykonanie Zakładu Separacji Popiołu na terenie EC Siekierki dla firmy Zakład Separacji Popiołów Siekierki Sp. z o.o.
Zakład składa z budynku separacji popiołu, węzła dozowania popiołu z wysoką zawartością węgla na istniejące taśmociągi węglowe, zbiornika retencyjnego popiołu o niskiej zawartości węgla o pojemności 20 000 m ³, układów transportu pneumatycznego popiołu, układów załadunku popiołu na samochody ciężarowe oraz układów pomocniczych. Instalacja pozwala zawrócić zawarty w popiele węgiel do ponownego spalenia w kotłach elektrociepłowni i równocześnie poprawia odbieranego z elektrociepłowni popiołu (materiału budowlanego).
Popiół z instalacji jest używany jako materiał do produkcji cementu co pozwala uniknąć drogiej i kłopotliwej jego utylizacji, jednocześnie powodując zwiększenie rentowności producenta.

Zapytaj o ofertę na podobną realizację