Komarko Sp. z o.o.

Budynek Usługowy Centrum Badawczo Rozwojowe
Klient: Komarko Sp. z o.o.
Lokalizacja: Ożarów Mazowiecki
Powierzchnia: 1 025 m2
Kubatura: 3 778 m3
Wartość: 5,15 mln netto
Termin realizacji: 09.2017 – 06.2018

O realizacji

Centrum Badawczo Rozwojowe dla Komarko

Przedmiotem inwestycji jest wyburzenie istniejącego budynku magazynowego oraz budowa nowego 4-kondygnacyjnego budynku usługowego wraz z zagospodarowaniem terenu. Budowa jest zlokalizowana w Ożarowie Mazowieckim, przy ulicy Kierbiedzia 8.

Projektowany budynek ma 3 kondygnacje użytkowe oraz jedno piętro techniczne i ma pełnić rolę Centrum Badawczo-Rozwojowego.
Planowane jest wykorzystanie Odnawialnych Źródeł Energii w formie pompy ciepła wraz z gruntowym wymiennikiem ciepła.
W budynku znajdować się będzie pomieszczenie chłodni. Ze względu na specyfikę zakładu duży nacisk kładziony jest na instalacje częściowo połączone z przyległym istniejącym budynkiem m.in. wentylację mechaniczną w wykonaniu higienicznym, klimatyzację przy pomocy klimakonwektorów, instalację sprężonego powietrza, instalację parową, wody oczyszczonej. Sterowanie pracą instalacji będzie realizowane za pomocą systemów zarządzania i monitorowania budynkiem BMS i RMS.

Obiekt posadowiony będzie bezpośrednio na gruncie, bez kondygnacji podziemnej, konstrukcja mieszana – żelbetowo-murowa. Elewacja budynku w systemie BSO, stropodach pełny o układzie tradycyjnym z pokryciem membraną EPDM.

Więcej informacji o utworzonym Centrum Badawczo-Rozwojowym: https://komarko.pl/fundusze-europejskie/

Zapytaj o ofertę na podobną realizację