MPWiK Piekary Śląskie

Oczyszczalnia ścieków
Klient: MPWiK Piekary Śląskie
Lokalizacja: Piekary Śląskie
Wartość: 30 000 000
Termin realizacji: 12.2007 – 12.2009

O realizacji

W ramach konsorcjum AWBUD wraz z firmą Organica Polska oraz Prodlew zrealizował kontrakt na projektowanie i modernizację oczyszczalni ścieków w Piekarach Śląskich.
Zadanie to wpisuje się w strategię rozwijaną przez AWBUD w obiektach ochrony środowiska. Zaprojektowano i wykonano m.in.: roboty ziemne w rejonie projektowanego budynku krat i zbiornika retencyjnego oraz budowę: zbiornika retencyjnego, 2 osadników wtórnych o średnicy 26 m każdy, trzech magazynów, budynku warsztatowo-magazynowego, dwóch pompowni oraz wykonanie przebudowy budynku administracyjno-socjalnego.

Zrealizowano również modernizację pompowni głównej. Kontrakt został zrealizowany w oparciu o FIDIC. Proces oczyszczania ścieków oparto o metodę niskoobciążonego osadu czynnego z wydzieloną tlenową stabilizacją osadu i usuwaniem związków węgla, azotu oraz fosforu na drodze biologicznej. Dzięki zastosowaniu biofiltrów nie ma mowy o przykrym zapachu unoszącym się z terenu oczyszczalni.
Wysoka jakość naszych robót została potwierdzona w trakcie prób i testów końcowych, które zostały zakończone z pełnym sukcesem.

Referencje:

Zapytaj o ofertę na podobną realizację