Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne

Zakład Kompostowania w Sobuczynie
Klient: Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
Lokalizacja: Sobuczyna
Powierzchnia: 4 000 m²
Termin realizacji: 09.2015 – 03.2016

 

O realizacji

Kompleksowa realizacja Zakładu Kompostowego do stabilizacji frakcji organicznej odpadów komunalnych oraz odpadów BIO w technologii zamkniętych bioreaktorów żelbetowych o wydajności do 40 000 Mg/rok. Zadanie obejmujące projekt, kompleksowe wykonawstwo prac budowlanych, dostawę instalacji technologicznej i urządzeń oraz rozruch technologiczny.
W zakres zadania wchodzi wykonanie, m.in.: hali kompostowni o powierzchni 4000 m², taśmociągów załadowczych, placu dojrzewania o powierzchni 2000 m², filtra biologicznego zamkniętego, instalacji dopalania powietrza procesowego z automatyczną stacją analizy składu powietrza, zbiorników retencyjnych z przeznaczeniem na wody czyste, poprocesowe i siarczan amonu powstający w czasie eksploatacji płuczki chemicznej oraz wiat dla gotowego kompostu.

Referencje:

Zapytaj o ofertę na podobną realizację