ZGH Bolesław

Budowa zakładu przerobu odpadów
Klient: ZGH Bolesław
Lokalizacja: Bukowno
Termin realizacji 01.2016-10.2016
Wartość: 17 000 000

O realizacji

Budowa zakładu przerobu odpadów poflotacyjnych.

AWBUD jako generalny wykonawca, zrealizował zadanie inwestycyjne pn. „Instalacja do wtórnego przerobu odpadów poflotacyjnych ze stawów osadowych w celu otrzymania koncentratu kolektywnego Cynku i Ołowiu dla ZGH Bolesław”.

Budowa zakładu przerobu odpadów poflotacyjnych

Budowa zakładu przerobu odpadów poflotacyjnych dla ZGH Bolesław

Obiekt złożony jest z kilku części tj.: hali młynowni, flotacji i filtracji wraz z dobudowaną częścią socjalno-biurową, częścią z pomieszczeniami elektrycznymi, stacją roztwarzania siarczanu miedzi i boksem magazynowym zaprojektowano jako obiekt wolnostojący, niepodpiwniczony.

Poszczególne części budynku zróżnicowano pod względem rozwiązań konstrukcyjnych i wysokości. Pomiędzy murowaną częścią socjalno-biurową, częścią z pomieszczeniami elektrycznymi, stacją roztwarzania siarczanu miedzi, boksem magazynowym, a konstrukcją stalową, ramową hali młynowni, flotacji i filtracji wprowadzono dylatacje oddzielające poszczególne części obiektu. Kolejną częścią składową obiektu, jest galeria przenośnika taśmowego wraz ze stacją zasypową. Są one obiektami umożliwiającymi flotacyjny odzysk minerałów Zn-Pb z odpadów poflotacyjnych. Galeria przenośnika taśmowego jest w formie tunelu na podporach stalowych, przykrytego dwuspadowym dachem, stanowi łącznik technologiczny pomiędzy halą młynowni, flotacji i filtracji, a stacją zasypową.

Zapytaj o ofertę na podobną realizację