Pytania akcjonariuszy

Brak pytań akcjonariuszy skierowanych do zarządu w trybie art. 428 § 1 lub § 6 Kodeksu spółek handlowych.