Władze

Zarząd Awbud S.A.

Aneta Bińkiewicz – Prezes Zarządu

 

Wykształcenie:

2001 – 2004       . Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wydział Ekologii Kierunek: Ochrona Środowiska

 

Doświadczenie zawodowe:

1997 – 1999 BIELTOM Sp. z o.o. Kierownik Robót
1999 – 2011 WINDPOL Sp. z o.o. Dyrektor ds. Inwestycji
2011 – 2014 STRABAG Sp. z o.o Koordynator Instalacji Sanitarnych i Mechanicznych
01.2015 – 12.2017 AWBUD S.A.
Zajmowane stanowiska:
– Dyrektor ds. Instalacji Sanitarnych 03.2017 – 12.2017
– Dyrektor ds. Instalacji Sanitarnych i Zakupów Centralnych 05.2016 – 02.2017
– Kierownik Zespołu ds. Instalacji Sanitarnych 01.2016 – 04.2016
– Koordynator Robót Sanitarnych 01.2015 – 12.2015
11.2017 – nadal INSTAL-LUBLIN Sp. z o.o. Prezes Zarządu

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pani Aneta Bińkiewicz (i) nie prowadzi, ani nie uczestniczy w prowadzeniu działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, (ii) nie uczestniczy w innej spółce konkurencyjnej wobec Emitenta, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej wobec Emitenta, jako członek jej organu oraz nie jest wpisana do Krajowego Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

pdf_icon  Pobierz życiorys 

Rozwiń
Robert Kasprzak – Wiceprezes Zarządu

 

Wykształcenie:

10.1992 – 12.1998 Politechnika Poznańska – Budownictwo, Konstrukcje Inżynier budownictwa

 

Doświadczenie zawodowe:

03.1995 – 09.2004 HOCHTIEF Polska S.A. w Poznaniu – Majster, Inżynier budowy, Kierownik budowy
10.2004 – 03.2006 HOCHTIEF Polska S.A. w Poznaniu – Administrator Kontraktu
04.2006 – 11.2007 HOCHTIEF Polska S.A. w Poznaniu –  Kierownik Kontraktu
12.2007 – 04.2014 HOCHTIEF Polska S.A. w Poznaniu – Dyrektor Biura we Wrocławiu
05.2014 – nadal AWBUD S.A. – Dyrektor Handlowy, Wiceprezes Zarządu

Pan Robert Kasprzak poza przedsiębiorstwem Emitenta pełni funkcje: Prezesa Zarządu Sunvoltenergy sp. z o.o. w Poznaniu, członka Zarządu NewOnce Projekt Sp. z o.o. w Poznaniu oraz prowadzi działalność gospodarczą pod firmą Robert Kasprzak P.U. w Bogucinie.

pdf_icon Pobierz życiorys

Rozwiń

Rada Nadzorcza

Wiesław Cholewa – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Rozwiń
Andrzej Wuczyński – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Rozwiń
Artur Olejnik – Członek Rady Nadzorczej
Rozwiń
Franciszek Kołodziej – Członek Rady Nadzorczej
Rozwiń
Leszek Kołodziej – Członek Rady Nadzorczej
Rozwiń
Michał Feist – Członek Rady Nadzorczej
Rozwiń
Wojciech Wójcik – Sekretarz Rady Nadzorczej
Rozwiń