Dom i Budownictwo

Rozpoczynamy budowę - jaka tablica informacyjna na budowę?
Budownictwo

Rozpoczynamy budowę – jaka tablica informacyjna na budowę?

Gdy już otrzymamy wyczekiwane pozwolenie na rozpoczęcie naszej budowy, musimy odpowiednio zabezpieczyć teren, gdzie będzie odbywać się cała inwestycja oraz prawidłowo go oznakować. Żółta tablica widoczna przy placu budowy to wymóg konieczny. Jaka tablica informacyjna na budowę?

Prace przygotowawcze przed rozpoczęciem budowy

Prawo budowlane nakazuje, aby przed rozpoczęciem budowy cały teren, gdzie będzie się odbywać inwestycja, odpowiednio zabezpieczyć oraz oznakować. Niezbędne jest więc m.in.:

– ogrodzenie całego placu budowy, aby był on odpowiednio zabezpieczony dla postronnych osób. Ogrodzenie musi być solidne
oraz nie stanowić zagrożenia. Najczęściej wykonywane jest ono
ze specjalnej siatki lub gotowych paneli,

– bezpieczne przejście dla pieszych oraz wykonanie drogi dojazdowej do placu budowy,

– urządzenie na terenie budowy miejsc przeznaczonych dla magazynowania materiałów oraz produkowanych odpadów,

– urządzenie pomieszczeń sanitarno-socjalnych dla pracowników,

– doprowadzenie elektryczności oraz wody,

– umieszczenie specjalnej tablicy informującej o toczącej się inwestycji.

Tablica informacyjna na budowę

Wygląd tablicy jest ściśle określony przez odpowiednie rozporządzenia. Musi być wykonana ze sztywnej o kształcie prostokąta i odpornej na działanie warunków atmosferycznych płyty. Jej minimalne wymiary
to 90 x 70 cm, a preferowany kolor – żółty. Powieszenie jej należy do obowiązków kierownika budowy, ale to inwestor musi ją zakupić lub wykonać samodzielnie oraz odpowiednio wypełnić. Informacje należy zapisywać czarnym markerem, który jest odporny na deszcz i silne słońce. Preferowane są litery drukowane – aby informacje były czytelne. Jaka tablica informacyjna na budowę, aby nie uległa zniszczeniu przy zmiennych warunkach pogodowych? Najlepiej sprawdzi się twarde tworzywo sztuczne. Tablicę można zakupić lub wykonać ją samemu.

Informacje niezbędne na tablicy

Gdy zastanawiamy się, jaka tablica informacyjna na budowę będzie najlepsza, nie możemy również zapomnieć o tym, że musi zawierać pewne i niezbędne informacje:

– o rodzaju toczących się tutaj prac budowlanych wraz z prawidłowym adresem,

– numer pozwolenia na budowę oraz nazwa, adres i numer telefonu organu nadzoru budowlanego,

– informacje o inwestorze: imię, nazwisko lub nazwa firmy, numer telefonu oraz adres,

– informacje o wykonawcy robót budowlanych: imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres i telefon,

– dane osób odpowiedzialnych za budowę, m.in. kierownika budowy i kierownika robót,

– numery telefonów alarmowych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.