awbud.pl

Dom i Budownictwo

budowa
Budownictwo

Co powinno się znaleźć w dokumentacji geologiczno-inżynierskiej?

Decyzja o wybudowaniu jakiegokolwiek obiektu budowlanego wymaga stosowania się do przepisów prawa budowlanego. W związku z tym niezbędne jest zdobycie odpowiednich zezwoleń, a w tym celu należy przygotować projekt budowlany, zawierający (w zależności od rodzaju budynku) wyniki badań geologiczno-inżynierskich oraz geotechniczne warunki posadowienia budynku. Co zatem powinna zawierać dokumentacja geologiczno-inżynierska? Co decyduje o konieczności wykonania takiej dokumentacji?

Co warto wiedzieć o dokumentacji geologiczno-inżynierskiej?

Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na to, kto zajmuje się tego rodzaju pracami. Aby wywiązać się ze wszystkich obowiązków wynikających z przepisów prawa budowlanego, konieczne jest skorzystanie z usług profesjonalnej firmy, dobrym wyborem będzie dokumentacja geologiczno-inżynierska przygotowana przez Geodev. Tego typu fachowcy dysponują wieloletnim doświadczeniem, wiedzą, a także specjalistycznym sprzętem, który pozwala im na wykonanie badań, a następnie dokumentacji na najwyższym poziomie.

Warto wiedzieć, że dokumentacja geologiczno-inżynierska musi składać się z dwóch części – opisowej oraz graficznej. Każda z nich zawiera kluczowe informacje, bez których wydanie właściwych decyzji związanych z budową nie byłoby możliwe.

Co powinno się znaleźć w dokumentacji geologiczno-inżynierskiej?

Skoro już wiadomo, z jakich części składa się tego rodzaju dokumentacja, to należy także opisać, co dokładnie zawiera każda z nich. W części opisowej powinny znaleźć się takie dane jak: budowa geologiczna regionu z wyszczególnieniem warunków gruntowych i wodnych, opis położenia badanego terenu, jego morfologii, oraz ogólna charakterystyka. W części graficznej natomiast znajdziemy mapę lokalizacyjną terenu, mapę warunków geologiczno-inżynierskich, hydrogeologicznych oraz mapę dokumentacyjną. Mapa musi być opatrzona stosowaną legendą, objaśniającą symbole i znaki użyte na przekrojach. Istotne jest również uwzględnienie tabeli z parametrami geotechnicznymi.

Nie bez znaczenia są również przygotowania, jakie należy poczynić, zanim rozpocznie się proces tworzenia omawianej dokumentacji. Niezbędne jest bowiem stworzenie projektu robót geologicznych, który zawiera znaczące informacje dotyczące obiektu budowlanego, w tym jego wymiary, a także rodzaj fundamentów oraz głębokość posadowienia.

Kiedy wymagana jest dokumentacja geologiczno-inżynierska?

Zanim powstanie obiekt budowlany, nadawana jest mu odpowiednia kategoria geotechniczna. Wstępnie ustala ją projektant, bazując na przypuszczalnych warunkach gruntowych oraz przyjętych parametrach konstrukcyjnych obiektu, należy jednak pamiętać, że może ona ulec zmianie. Istnieją trzy kategorie geotechniczne, przy czym dokumentacja geologiczno-inżynierska wymagana jest w przypadku obiektów budowlanych oznaczonych drugą lub trzecią kategorią.

Należy przy tym pamiętać, że wykonanie podstawowych badań geotechnicznych jest obowiązkowe w przypadku każdej inwestycji budowlanej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *