Obiekty produkcyjne, czyli budowle przystosowane do tworzenia produktów

0
399

Mówiąc „obiekty produkcyjne”, większość osób ma na myśli przede wszystkim zakłady produkcyjne, takie jak fabryki, warsztaty naprawcze czy hale maszynowe. Nie każdy bowiem zdaje sobie sprawę z faktu, że obiekty produkcyjne to również hale konstruowane na potrzeby produkcji, a rozbierane po jej ukończeniu, składowiska materiałów budowlanych czy mobilne kurniki, stajnie oraz obory. W każdym z tych przykładów, w stworzonych obiektach, odbywa się szeroko rozumiany proces produkcji.

Obiekty produkcyjne

Obiekty produkcyjne to najczęściej ogromne hale, w których odbywa się proces tworzenia produktów wykorzystywanych do różnych celów. Z tego powodu, konstrukcja i kubatura tego typu budowli powinny być dostosowane do rozmiarów tworzonych elementów z możliwością ich składowania. W celu stabilności budowli stosowane są specjalne wzmocnienia w rodzaju kratownic, umieszczanych w części dachowej oraz wszystkich ścianach nośnych. Naroża obiektów również powinny być specjalnie zabezpieczone, gdyż to na nich opiera się ciężar konstrukcji budowli.

Najważniejsze cechy konstrukcyjne obiektów produkcyjnych

W wielu obiektach produkcyjnych używane są suwnice, które poruszają się na torach umocowanych do konstrukcji budowli, dlatego odpowiednio stabilny szkielet powinien przenosić siłę poruszania się i hamowania maszyny w czasie jej pracy.
Dodatkowym wzmocnieniem całej konstrukcji jest podział hali produkcyjnej na segmenty, będące jednocześnie wzmocnieniem obiektu oraz większej stabilizacji ścian działowych. Ściany powstałych pomieszczeń mogą być zbudowane z cegły lub pustaków albo też z prefabrykatów. Pomiędzy pomieszczeniami montowane są bramy wewnętrzne, służące do bezproblemowego przemieszczania się pracowników, zatrudnionych w obiekcie produkcyjnym. Doświetlenie powierzchni uzyskuje się przy pomocy okien umieszczonych w ścianach nośnych lub świetlików dachowych, rozmieszczonych pomiędzy kratownicą konstrukcyjną. Wentylacja to inny problem – pomimo że pomieszczenie bywa bardzo przestronne, to proces produkcyjny może zanieczyszczać atmosferę. W tym celu montowane są kanały wentylacyjne często z wentylatorami, wyciągające zanieczyszczone powietrze i tłoczące do wewnątrz powietrze z zewnątrz, wolne od zanieczyszczeń. Dodatkowym elementem jest zbudowanie specjalnych wywietrzników dachowych, umożliwiających odprowadzanie nagromadzonego ciepła.

Obiekty produkcyjne powinny mieć izolację termiczną, która spełnia dwojaką funkcję: zimą chroni od nadmiernego chłodu, latem zabezpiecza wnętrze przed zbytnim nagrzewaniem się.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here