awbud.pl

Dom i Budownictwo

Obiekty produkcyjne, czyli budowle przystosowane do tworzenia produktów
Budownictwo

Obiekty produkcyjne, czyli budowle przystosowane do tworzenia produktów

Mówiąc „obiekty produkcyjne”, większość osób ma na myśli przede wszystkim zakłady produkcyjne, takie jak fabryki, warsztaty naprawcze czy hale maszynowe. Nie każdy bowiem zdaje sobie sprawę z faktu, że obiekty produkcyjne to również hale konstruowane na potrzeby produkcji, a rozbierane po jej ukończeniu, składowiska materiałów budowlanych czy mobilne kurniki, stajnie oraz obory. W każdym z tych przykładów, w stworzonych obiektach, odbywa się szeroko rozumiany proces produkcji.

Obiekty produkcyjne

Obiekty produkcyjne to najczęściej ogromne hale, w których odbywa się proces tworzenia produktów wykorzystywanych do różnych celów. Z tego powodu, konstrukcja i kubatura tego typu budowli powinny być dostosowane do rozmiarów tworzonych elementów z możliwością ich składowania. W celu stabilności budowli stosowane są specjalne wzmocnienia w rodzaju kratownic, umieszczanych w części dachowej oraz wszystkich ścianach nośnych. Naroża obiektów również powinny być specjalnie zabezpieczone, gdyż to na nich opiera się ciężar konstrukcji budowli.

Najważniejsze cechy konstrukcyjne obiektów produkcyjnych

W wielu obiektach produkcyjnych używane są suwnice, które poruszają się na torach umocowanych do konstrukcji budowli, dlatego odpowiednio stabilny szkielet powinien przenosić siłę poruszania się i hamowania maszyny w czasie jej pracy.
Dodatkowym wzmocnieniem całej konstrukcji jest podział hali produkcyjnej na segmenty, będące jednocześnie wzmocnieniem obiektu oraz większej stabilizacji ścian działowych. Ściany powstałych pomieszczeń mogą być zbudowane z cegły lub pustaków albo też z prefabrykatów. Pomiędzy pomieszczeniami montowane są bramy wewnętrzne, służące do bezproblemowego przemieszczania się pracowników, zatrudnionych w obiekcie produkcyjnym. Doświetlenie powierzchni uzyskuje się przy pomocy okien umieszczonych w ścianach nośnych lub świetlików dachowych, rozmieszczonych pomiędzy kratownicą konstrukcyjną. Wentylacja to inny problem – pomimo że pomieszczenie bywa bardzo przestronne, to proces produkcyjny może zanieczyszczać atmosferę. W tym celu montowane są kanały wentylacyjne często z wentylatorami, wyciągające zanieczyszczone powietrze i tłoczące do wewnątrz powietrze z zewnątrz, wolne od zanieczyszczeń. Dodatkowym elementem jest zbudowanie specjalnych wywietrzników dachowych, umożliwiających odprowadzanie nagromadzonego ciepła.

Obiekty produkcyjne powinny mieć izolację termiczną, która spełnia dwojaką funkcję: zimą chroni od nadmiernego chłodu, latem zabezpiecza wnętrze przed zbytnim nagrzewaniem się.