awbud.pl

Dom i Budownictwo

Ubijak Proctora
Budownictwo

Ubijak Proctora – badanie wilgotności optymalnej

Jednym z najpopularniejszych badań gruntów budowlanych jest określenie wilgotności optymalnej, co umożliwia ubijak Proctora. Jak działa to urządzenie? Jak wygląda badanie z jego użyciem? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

Jak działa ubijak Proctora?

Jak wspomniano we wstępie ubijak Proctora to urządzenie pozwalające określić wilgotność optymalną gruntu. Jest to bardzo istotne, ponieważ jest to poziom wilgotności, który umożliwia osiągnięcie najwyższego zagęszczenia, co przekłada się na stabilność konstrukcji budowanej na danym podłożu. Jak działa ubijak Proctora? Próbkę gruntu umieszcza się w cylindrze, gdzie jest ona ubijana wolnoopadającym młotkiem o określonej masie. W tym miejscu warto podkreślić, że ubijak Proctora to sprzęt badawczy, który może występować zarówno w wersji ręcznej, jak i automatycznej, czego przykładem jest ubijak dostępny pod linkiem: https://viateco.eu/produkt/automatyczny-ubijak-proctora/.

W przypadku automatycznego ubijaka Proctora za sterowanie odpowiada elektroniczny system unoszenia i pozycjonowania młotka ubijaka, a także obrotu formy. Dodatkowo możliwa jest regulacja wysokości opadania oraz kąta obrotu formy, co umożliwiają wymienne koła i krzywki sterujące. Daje to możliwość dostosowania programu badawczego do każdej obowiązującej normy. Wbudowany sterownik mikroprocesorowy pozwala wprowadzić własne ustawienia, które należy wybrać z listy dostępnych parametrów. Bezpieczeństwo przeprowadzenia badania zapewnia zamknięta metalowa obudowa, która jest wyposażona w wyłącznik bezpieczeństwa. Należy użyć go w awaryjnej sytuacji, co powoduje natychmiastowe zatrzymanie ubijaka Proctora.

Przebieg badania wilgotności optymalnej przy użyciu ubijaka Proctora

Badanie wilgotności optymalnej gruntu metodą Proctora przeprowadza się zgodnie z normą budowlaną PN-88/B-04481, co wymaga, by ubijak Proctora posiadał odpowiednie certyfikaty. W związku z tym urządzenie należy nabyć w sprawdzonym miejscu, czego przykładem może być Viateco. Wspomniana norma zakłada również, że próbki gruntu muszą zostać wcześniej odpowiednio przygotowane, czyli wysuszone, oczyszczone i rozdrobnione. Ściśle określona ilość próbki zostaje następnie umieszczona w cylindrze ubijaka Proctora, gdzie zostaje ubita. W zależności od wybranej metody badanie można przeprowadzić w trzech lub pięciu warstwach podłoża. W trakcie badania do próbki dolewa się wodę, co należy zrobić w kilku cyklach. Za każdym razem powinna to być mniejsza ilość, a każdy cykl zamyka badanie stopnia zagęszczenia oraz wilgotności. Samo badanie należy zakończyć w momencie, kiedy zmniejszać zacznie się masa ubijanego w cylindrze gruntu. Daje to podstawę do określenia tego, przy jakiej wilgotności badana próbka podłoża będzie najsilniej zagęszczała się w ubijaku Proctora. Jest to istotny parametr przy zagęszczaniu gruntu pod różnego rodzaju konstrukcje, które wymagają stabilnego podłoża.

W jakim celu bada się wilgotność optymalną w ubijaku Proctora?

Badanie wilgotności optymalnej gruntu przy użyciu ubijaka Proctora ma na celu określenie stopnia jego maksymalnego zagęszczenia, co sprawia, że konstrukcja budowana na danym podłożu będzie stała stabilnie. Warto mieć świadomość, że każdy poszczególne podłoża różnią się gęstością, a efekt ich zagęszczania uzależniony jest od stopnia wilgotności. Wilgotność optymalna gruntu jest zatem parametrem określającym wilgotność gruntu, która pozwoli osiągnąć najwyższy stopień zagęszczenia. W związku z tym dzięki przeprowadzeniu badania z użyciem ubijaka Proctora można stwierdzić do jakiej wilgotności gruntu należy dążyć przed rozpoczęciem jego zagęszczania. Jest to ważna informacja nie tylko w przypadku budowy domów, czy innych budynków, ale również dróg, boisk, czy różnego rodzaju nasypów ziemnych.

Podsumowując należy stwierdzić, że ubijak Proctora to sprzęt badawczy, który znajduje szerokie zastosowanie w budownictwie. Warto również mieć świadomość, że wiarygodność uzyskanych wyników jest uzależniona nie tylko od prawidłowego przebiegu badania, ale również odpowiedniego przygotowania próbki analitycznej.