awbud.pl

Dom i Budownictwo

Jak działają oczyszczalnie biologiczne
Budownictwo

Jak działają oczyszczalnie biologiczne, a jak oczyszczalnie biologiczno-chemiczne?

Oczyszczalnie ścieków są najlepszym sposobem na pozbywanie się płynnych zanieczyszczeń powstających w gospodarstwie bez konieczności podłączania się do sieci kanalizacyjnej lub systematycznego korzystania z usług firmy asenizacyjnej. Dzięki skutecznemu oczyszczaniu woda może być odprowadzana do gruntu lub wód powierzchniowych, a wszystkie niepożądane substancje ulegają naturalnemu rozkładowi w kontrolowanych warunkach.

Dlaczego warto korzystać z biologicznej oczyszczalni ścieków?

Oczyszczalnia ścieków to sposób na rozwiązanie problemu odbioru nieczystości płynnych we własnym zakresie i przy niewielkich kosztach. Inwestycja w niezbędną infrastrukturę może się zwrócić w stosunkowo szybko, a użytkownik zyskuje nie tylko oszczędność związaną z brakiem opłat za wywóz nieczystości, ale też komfort nieprzejmowania się poziomem szamba czy częstym wzywaniem wozu asenizacyjnego. Warto pamiętać, że przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków są bardzo trwałe – zbiorniki wykonane z kompozytów nie ulegają zniszczeniu ani wskutek naporu gruntu, ani w wyniku działania znajdujących się w nich substancji. Instalacja oczyszczalni sprawdzi się tam, gdzie nie można skorzystać z szamba ekologicznego np. z uwagi na warunki geologiczne.

Jakie są różnice między oczyszczalnią biologiczną a biologiczno-chemiczną?

Różnice między biologiczną a biologiczno-chemiczną oczyszczalnią ścieków są związane z nieco innym przebiegiem procesu oczyszczania. W oczyszczalni biologicznej cały system składa się z trzech komór, do których kolejno trafiają ścieki. W pierwszej tzw. denitryfikacyjnej dochodzi do rozkładu beztlenowego zanieczyszczeń, a także do odseparowania tłuszczu, który jako nierozpuszczalny w wodzie unosi się na jej powierzchni, jak również do sedymentacji związanej z opadaniem na dno zawieszonych w ściekach cięższych cząsteczek. W drugiej komorze ścieki są poddawane nitryfikacji, czyli rozkładowi w wyniku działania złoża bakterii tlenowych. Wymaga to napowietrzania ścieków przy wykorzystaniu odpowiedniego kompresora. W kolejnym etapie ścieki trafiają do ostatniej komory – woda pozbawiona zanieczyszczeń jest wyprowadzana z niej na zewnątrz, natomiast ta, która zawiera jeszcze resztki osadów, zostaje przepompowana do komory denitryfikacyjnej. W przypadku oczyszczalni biologiczno-chemicznej EKO-BIOCH oferowanej przez firmę Eko-Bio liczba komór jest zwiększona, a podczas denitryfikacji wprowadzany jest specjalny preparat chemiczny, który wspomaga pozbywanie się substancji trudnych do wyeliminowania w inny sposób, głównie fosforanów.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *