Dom i Budownictwo

oddymianie klatki
Lifestyle

Oddymianie klatek schodowych – przepisy i najważniejsze informacje

Systemy oddymiania klatek schodowych są tuż obok czujników dymu i ognia jedną z istotniejszych instalacji w budynkach. Stanowią one zabezpieczenie budynku oraz osób w nim przebywających przed skutkami pożaru. Większość ofiar pożarów to bowiem ofiary zatrucia dymem. Dlatego też systemy te są tak ważne. Poniższy artykuł zawiera najważniejsze przepisy oraz informacje dotyczące oddymiania klatek schodowych.

Nadciśnieniowy system zapobiegania zadymieniu 

Najczęściej spotykanym systemem oddymiania klatek schodowych jest system podwyższonego różnicowania ciśnień (inaczej nadciśnieniowy system zapobiegania zadymieniu). Tworzą go nowoczesne zestawy urządzeń, które w wyniku współpracy, uniemożliwiają dostanie się dymu do strefy chronionej poprzez wytworzenie podwyższonego ciśnienia. 

Przepisy dotyczące systemów oddymiania klatek schodowych 

Wymagania dotyczące instalacji systemów oddymiania zawarte są w zapisach Warunków Technicznych. Wynika z nich, iż tego typu instalacje powinny być stosowane nie tylko w budynkach wysokich, ale również i niskich (zawierających strefę pożarową).  

Urządzenia składające się na system oddymiania muszą być zaprogramowane w taki sposób, aby uruchamiały się samoczynnie za pomocą systemu wykrywania dymu. Wśród zapisów Warunków Technicznych znajduje się również wymóg dotyczący drzwi prowadzących na klatkę schodową, które mają być drzwiami dymoszczelnymi. 

Wymagania techniczne dotyczące systemów różnicowania ciśnień 

Wymagania stawiane systemom oddymiania klatek schodowych (a konkretnie systemom różnicowania ciśnień) określone zostały w normie PN-EN 12101-6:2007. Znaleźć tam można między innymi procedury sprawdzania wspomnianych systemów, warunki ich wykonania oraz odbioru. Do normy tej wprowadzono zmiany narzucające konieczność utrzymania nadciśnienia nie mniejszego niż 30 Pa oraz siły niezbędnej do otwarcia drzwi mniejszej niż 100 N. 

Więcej informacji o zasadach bezpieczeństwa i nowych technologiach znajdziesz na stronie https://www.promat.com/pl-pl/

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.